Over zonnepanelen en insectenhotels

Groene Kerk in actie

De grote klimaatconferentie van Glasgow is een week geleden gesloten. Wellicht herinnert u zich slechts de woorden van onze premier: ‘Actie, actie, actie!’ Misschien ook hebt u de vele gesprekken die daar gevoerd werden, geprobeerd te volgen, wie weet vond u al de mooie woorden die daar gesproken zijn, slechts gebakken lucht. Maar het ging wel over onze aarde, het ging over de schepping waarvan we kunnen lezen in Genesis 1: ‘…….. en God zag dat het goed was.’ De verhouding van de mens tot die schepping was het hoofdonderwerp van de klimaatconferentie 2021. Het ging over rentmeesterschap. Het ging over ons.

De missie van de Groene kerk.
Leest u rustig verder, dit artikel gaat over heel andere dingen, de kleine zaken van het dagelijks leven. Over positieve beslissingen en mooie vooruitzichten. En toch heeft het veel te maken met de inleiding.
De werkgroep Groene Kerk Aalten heeft u heel wat te vertellen.
Toen we in 2019 startten, deden we dat met een missie: ‘Stap voor stap werken aan een groenere geloofsgemeenschap. Aan een plek waar oog en aandacht is voor duurzaamheid, zorg voor de schepping, geven om de ander. Kortom, samen aan de slag met dat oude woord: rentmeesterschap’.
We spraken hoopvol over bloemenveldjes, een moestuin, en misschien wel panelen op de daken. Nu, slechts twee jaar later, blijkt dat de missie van de werkgroep binnen de kerk is aangeslagen.

Mooie resultaten.
Er is op vele plaatsen ledverlichting aangebracht, er worden vooral ekologische schoonmaakmiddelen gebruikt en u drinkt in de Zuiderkerk en Elim zuivere koffie. Het waren de resultaten van het eerste jaar. We waren en zijn er trots op. Inmiddels zijn we vele stappen verder en kan ieder gemeentelid met eigen ogen de vordering van het duurzaamheidsproject zien: In de moestuin van de jeugd staan groentes die beschikbaar worden gesteld aan de voedselbank, het bloemenveldje bij de Zuiderkerk fleurt niet alleen het saaie plein op, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit van het hele gebied.
Bovendien, het blad dat u in handen hebt, is op het meest duurzame papier gedrukt dat momenteel te vinden is. Het Groenekerklogo siert KerkVenster. We mogen met elkaar blij en dankbaar zijn dat de ideeën en dromen van de Werkgroep Groene Kerk zo goed zijn opgepakt door allerlei geledingen binnen de PGA.

Zonnepanelen op panden van de kerk.
Maar er is meer, veel meer! Juist in de afgelopen periode, tijdens die enorme conferentie is er hier, binnen de Protestantse Gemeente Aalten, een heel belangrijk besluit genomen: in de komende maanden zullen er op diverse panden van de kerk zonnepanelen geplaatst worden. De werkgroep Groene Kerk heeft dit project helemaal mogen voorbereiden.
De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden en de uitvoering is gegund aan de firma Huls Duurzame Energie uit Winterswijk. Dit bedrijf kwam niet alleen als goedkoopste uit de bus, maar kan ook op korte termijn beginnen met de installatie van de panelen. Gebouw Elim, de Zuiderkerk, het jeugdhonk Ludgerstraat 66 en de woonhuizen van twee predikanten zullen via het dak gaan bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot, één van de oorzaken van de klimaatverandering. Het lijkt wel of de besluitvorming van de kerkrentmeesters was afgestemd op deze wereldconferentie. Een prachtige stap op weg naar duurzaamheid!

Onderdak voor de winterslapers.
En ja, dat bloemenveldje. De afgelopen zomer heeft het veel meer geregend dan vorig jaar en die regen heeft gezorgd voor een mooie bloei en daarmee ook voor veel vlinders en andere insecten. Maar nu, in november, vinden ze maar weinig schuilplaats rond de kerk. Daarom kijken we uit naar handige mannen en/of vrouwen die in de komende winter een of enkele insectenhotels willen bouwen als aanvulling op het bloemenveldproject. Zoekt u een leuk klusje voor de komende maanden en wilt u tevens de onmisbare insecten helpen om te overleven, neem dan eens contact op met de werkgroep. Overigens, ook onderdak voor de zangvogeltjes van allerlei pluimage is welkom. We gaan graag met u in overleg over dit vastgoedproject.

We zoeken naar verjonging!
In de afgelopen maanden is de werkgroep uitgebreid met drie leden, maar helaas haakte er ook iemand om persoonlijke redenen af. De gemiddelde leeftijd binnen de groep ligt rond de vijfenzestig. Binnen de kerk valt dit nogal mee, maar wij zouden het graag anders zien. Juist duurzaamheid en in ons geval ook vergroening zijn zaken van lange adem, daarvoor zijn jonge mensen nodig. De werkgroep hoopt op dertigers, veertigers met toekomstgerichte ideeën die de kerk en daarmee de gehele gemeenschap kunnen en willen inspireren en activeren. Voel je je aangesproken, maar lijkt de tijd te ontbreken? Onze werkgroepbesprekingen vinden slechts een achttal keren per jaar plaats en duren meestal niet langer dan vijf kwartier.

We zijn er nog lang niet; eigenlijk is werken aan een groene geloofsgemeenschap een verhaal dat nooit eindigt. Ofschoon onze bijdragen schijnbaar kleine stapjes zijn, hebben we met elkaar toch al veel moois gerealiseerd. Rentmeesterschap uitdragen zit vaak in de kleine dingen en met elkaar kunnen we al doende iets goeds voor elkaar krijgen. Doe je ook mee?

Vragen en reacties kunt u sturen naar de redactie van KerkVenster. Vandaar komen ze zeker bij de Werkgroep Groene Kerk Aalten.

Overigens, de bijgevoegde foto’s zijn genomen op 8 november jl. Ook toen was het bloemenveldje bij de Zuiderkerk nog mooi.