Overig nieuws KerkVenster

Tussentijds verslag DHA

Diaconale Hulpverlening Aalten

1. Ontvangen giften
We zijn erg blij met de vele giften die we hebben mogen ontvangen om mensen bij te kunnen staan in deze tijden van de corona-crisis.
We hebben vanaf eind maart tot en met 24 april € 10.500 mogen ontvangen.
Ze bestaan uit bijdragen van geloofsgemeenschappen € 1.700 (3x).
Verder ontvingen we 141 giften met een totaalbedrag van € 8.800.
We bedanken alle gevers van harte. We zijn hiermee in staat om de helpende hand te bieden aan mensen die in de gemeente Aalten in financiële nood verkeren.

2. #NietAlleen

 

We hebben ons aangesloten bij de landelijke actie #NietAlleen. De website www.nietalleen.nl is in het leven geroepen door diverse kerken en de Evangelische Omroep.
Met #NietAlleen wil men de lokale hulpinitiatieven verbinden aan hulpvragers en ook onderling met elkaar in contact brengen. In de gemeente Aalten fungeert de stichting DHA als contactorganisatie. Vragen en verzoeken die op de landelijke site binnen komen worden aan ons doorgespeeld met het verzoek ze op te pakken. Tot op heden hebben we een vijftal verzoeken tot ondersteuning ontvangen en daar ook op kunnen reageren. Door de aanhoudende onzekerheid en de economische gevolgen gaan de organisaties achter #NietAlleen ervan uit dat de komende tijd nog veel mensen onze hulp nodig zullen hebben. Wij proberen ons daar zo goed mogelijk op voor te bereiden.

3. De Voedselbank in Aalten en Dinxperlo
In de eerste weken van de uitbraak van het coronavirus leek de voedselbank in de problemen te komen, maar gelukkig is de aanvoer van voedsel nu weer op gang gekomen. Toch werd ons gemeld dat de gebruikers van de voedselbank wel wat extra’s kunnen gebruiken. We hebben met de verdeelpunten in Aalten en Dinxperlo afgesproken dat in ieder pakket iets extra’s kan worden toegevoegd. We hebben hiervoor € 5,00 per week per gebruiker beschikbaar gesteld tot het einde van mei. In totaal maken in Aalten en Dinxperlo samen ongeveer veertig mensen gebruik van de voedselbank.

4. De samenwerking met andere organisaties in de gemeente Aalten
In de gemeente Aalten heeft Figulus de centrale rol in de hulpverlening. Zij coördineren verschillende acties om contacten te onderhouden met ouderen. Onder andere via de bibliotheek en het stimuleren van het bewegen voor ouderen.
Ook is er aandacht voor de jongeren in de gemeente. Met afleiding in de periode van gedwongen thuis-zijn probeert men ouders te ontlasten en gespannen situaties in gezinnen te voorkomen. Hierin is niet direct een rol voor ons als stichting weggelegd, maar via de contacten komen we wel op het spoor van situaties waar we de helpende hand kunnen bieden. We schuiven regelmatig aan bij een overleg over de hulpvragen die bij Figulus en de gemeente bekend zijn.
Voor donaties

Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten
Bank.rek.nr. NL24TRIO0338605460

Vier gemeenteleden geridderd

De 24e april was voor vier gemeenteleden een complete verrassing. Ze kwamen voor even in een heel andere belevingswereld te staan. De een moest van het dak gehaald worden, de ander stond klaar om naar zijn werk te gaan en een derde was compleet verrast, zo van: ‘Wat gebeurt hier nu allemaal?’ En terwijl haar man ook al verwonderd toekeek, bleek hij zelf ook een lintje te krijgen.

In notendop wat mensen overkomt en hoe ze het ervaren als ze worden geconfronteerd met de mededeling van de burgemeester: ‘Zijne Majesteit de koning heeft het behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau’. Plotseling wordt hun dagelijkse ritme compleet verstoord en kunnen gemaakte plannen of werkzaamheden voor die dag, en bij een aantal ook de dagen erna, de prullenmand in en worden ze geleefd door alle publiciteit, bloemen, kaarten, mails, filmpjes, bezoekjes (op afstand) en wat er verder nog op hen afkomt.

Als je de lijst van aanbevelingen bekijkt en leest dan is het ook voor de vier gedecoreerden een indrukwekkend aantal werkzaamheden ten gunste van de gemeenschap waarvoor ze geridderd zijn. In diverse publicaties zijn deze werkzaamheden al uitvoerig beschreven en nog in te zien op de website van o.a. Aalten Vooruit.

Eén willen we er een beetje uitlichten omdat we supertrots zijn dat een lid van onze redactie ook geridderd is, namelijk Gerda ter Maat. Naast haar vele andere werkzaamheden is zij een zeer gewaardeerd lid van de redactie van KerkVenster. Zij is mede-eindredacteur van KerkVenster en dat is elke veertien dagen, samen met de drie andere eindredacteuren een enorme klus.

Namens de redactie willen we alle vier gedecoreerden van harte feliciteren.

Redactie KerkVenster

Vakantieboekje ‘Op reis met Petrus’

Voor veel mensen zal de zomervakantie er dit jaar anders uitzien dan anders. In het vakantieboekje van Petrus vindt u voor deze periode een dagelijks moment van bezinning, rust of ontspanning. Het boekje biedt 28 dagen lang Bijbelse inspiratie, gespreksvragen, puzzels, een lied, gedicht of tip. Het tijdloze leesrooster biedt de mogelijkheid te beginnen wanneer u dat wilt. U kunt het boekje in A6-formaat gratis aanvragen. Ga daarvoor naar onderstaand adres: https://petrus.protestantsekerk.nl/vakantieboekje?

U kunt daar in de ‘Webwinkel’ ook meerdere exemplaren bestellen à € 0,50 per stuk.

Opengaan (tegenovergestelde van lockdown)

Hoe lang geleden was het dat de intelligente lockdown inging? Uit mijn hoofd weet ik dat niet precies meer, maar ik ben afspraken in mijn agenda gaan doorstrepen na 16 maart. Dat is meer dan zeven weken geleden! Ik schrijf dit op de dag nadat de versoepelde maatregelen zijn afgekondigd. Natuurlijk moeten we in het vervolg bij de les blijven en op allerlei manieren rekening houden met corona. Gelukkig is er ook een versoepeling van de bezoekregeling in verpleegtehuizen. Een beperkt aantal mensen kunnen hun partner of ouder nu weer bezoeken. Gelukkig! Dat was één van de zwaarste maatregelen! Extra zuur was het dat jonge mensen die begeleid wonen en gewoon een baan hebben, zich ook niet vrij konden bewegen. Ik hoop voor hen dat het nu snel voorbij is. Nu het eind in zicht is, denken we terug aan de slachtoffers en de mensen die iemand verloren hebben. We leven mee met hen die een verlies geleden hebben, of nog gevolgen ondervinden van de ziekte.

Ook denken we nu aan wat we geleerd hebben van de lockdown. In de eerste plaats is gebleken, dat we samen veel meer kunnen, dan we dachten. Als je me een jaar geleden had verteld dat het hele land binnen bleef op Koningsdag 2020, had ik het niet geloofd.

Het geeft een goed gevoel als blijkt dat veel mensen over meer inventiviteit beschikken dan we vooraf hadden gedacht. Ik hoorde van mensen die zich redden met een laptopkantoor in de keuken en een laptopkantoor in de kamer. Men ging wandelen op ongebruikelijke tijdstippen, zingen en dansen met elkaar op straat. Die inventiviteit om nieuwe manieren te bedenken om met elkaar om te gaan en dingen voor elkaar te krijgen, zullen we nog nodig hebben in het vervolg. Verder werden we tijdens corona op onszelf teruggeworpen. We ontdekten eigenschappen van onszelf en onze gezinsleden, die we nog niet eerder kenden. Er was meer ruimte voor bezinning en rust. In deze jachtige wereld een unicum. Zelfs het blad van huiseigenaren schrijft over ‘verstilling’. Ik dacht dat dat meer iets voor de kerk was! In ieder geval hoop ik dat we verstilling meer dan voorheen vast kunnen houden, als we weer van alles gaan doen. De rust beleven, binnen laten komen en nemen als basis voor het hele leven.

Beste mensen,

KerkVenster heeft in de afgelopen maanden veel hulp gehad van het Nationaal Onderduik Museum in Aalten. Hetzij door overname van artikelen en foto’s of door medewerking van één of meerdere medewerkers van het museum. Dit allemaal om twee ‘Bevrijding katernen’ te kunnen samenstellen voor KerkVenster.

Nu met de corona crisis komen zij zelf in de problemen doordat het museum al weken op slot zit en het misschien ook nog wel weken zal duren voor ze weer open mogen gaan.

Het Onderduikmuseum heeft naar hun donateurs en vrijwilligers een oproep gedaan voor financiële ondersteuning of te trachten extra donateurs te werven voor hun museum, zodat ze weer wat meer financiële armslag krijgen nu ze zonder inkomsten zitten terwijl het hun topjaar had moeten worden.
Klik hier voor meerinformatie.

Zoom-Biertje met de dominee  –  God Wil Dit!

Donderdag 7 mei – 20:30 uur

Een bijzondere editie…

We kunnen natuurlijk besluiten om deze maandelijks KruX-activiteit helemaal stil te leggen voor deze maanden, maar aan de andere kant: als alles tegenwoordig via het internet gaat… dan kan dit ook op die manier. Bovendien merken we dat we als kerk nu wel betrokken zijn met diensten op zondag, maar elkaar even zien zit er niet bij. Dat lossen we niet op, maar we denken wel dat het kan helpen als de KruX een zoom-biertje-met-de-dominee gaat organiseren. Niet in ons geliefd stamcafé, maar via Zoom.

En naast elkaar bijkletsen, zoals altijd in een café, kunnen we het ook over hét onderwerp hebben: Wil God dit virus?

Wie op 7 mei mee wil doen, stuur een mailtje naar folkert.j.de.jong@gmail.com

 

Werken in Aalten

 In een vorig KerkVenster is aangekondigd dat ik gedetacheerd zal worden naar Aalten voor 40 procent. Ik zal crisispastoraat gaan doen in de wijken Barlo-Dale en IJzerlo, voorlopig voor de periode van een jaar. Omdat ik voor 60 procent in Bredevoort blijf werken, betekent dat beide wijken 16 uur van mijn tijd kunnen verdelen.  Alleen… ik werk nog niet helemaal volledig, vanwege mijn ziekenhuisopname in december. Dus totdat de bedrijfsarts mij weer helemaal goedgekeurd heeft, zal ik 25 uur per week werken, waardoor er 10 uur voor Aalten overblijven. Ik heb de verwachting dat hij dat spoedig zal doen, tot nu toe voel ik me goed hersteld.

Wat deze detachering ook spannend maakt, behalve mijn gezondheid, is de vreemde tijden van corona, waarin we leven. Ik kan niet of nauwelijks op de gewone manier kennismaken met allen, die vrijwilligerswerk doen in deze twee wijken. Huisbezoek kan alleen bij uitzondering met een ontmoeting, telefonisch pastoraat lijkt me wel mogelijk bij mensen die ik ken, maar heel vreemd bij mensen, die ik nog nooit of in het voorbijgaan ontmoet heb. Dat maakt het allemaal lastig en er zijn veel vragen, waarop ik het antwoord gaandeweg moet vinden. Is 60 procent genoeg voor Bredevoort? Is 40 procent genoeg voor twee grote wijken in Aalten? Lukt het om met een minimum aan ontmoetingen nieuw werk op te pakken?  Ondanks alles vind ik het toch een uitdaging om dit aan te gaan en mijn collega´s in Aalten te helpen bij hun zware taak.

Waar kun je op vertrouwen bij zoveel onzekerheid? En ergens in mij klonk het ‘De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand, overdag zal de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden’. Als ik denk aan alle mensen die deze woorden hebben gebeden om kracht te vinden, dan valt wat mij te wachten staat wel mee. Net als de pelgrims die terugkeerden uit Jeruzalem, moet ik gewoon maar beginnen aan de weg en vertrouwen dat ik aankan wat ik tegenkom.  

                                                                                                              Ada Endeveld

Drie enthousiaste winnaars Paaspuzzel

Er zijn drie enthousiaste winnaars bekend van de

Paaspuzzels. Ze mochten elk een waardebon ontvangen
voor misschien nog eer puzzelplezier.

Woordzoeker Volwassenen
36 juiste inzendingen

Winnaar: fam. W.J. Brusse

Woordzoeker Kinderen
4 juiste inzendingen

Winnaar: Maike Derksen

Puzzel Heleen
6 juiste inzendingen

Winnaar:
Mirande Jansen

Verkoop pastorie Koppelstraat

Het college van kerkrentmeesters heeft na rijp beraad en een zorgvuldige afweging van alle voor- en nadelen besloten om de pastorie aan de Koppelstraat in de verkoop te zetten. De verkoop van het pand zal via Makelaardij Blekkink uit Aalten verlopen. Als u interesse heeft in de woning, volg dan de verkoopsite van dit kantoor of meldt u bij hen.

college van kerkrentmeesters   PG Bredevoort

Kerkbalans 2020 PG Bredevoort

De slogan voor de landelijke actie kerkbalans was dit jaar: Geef voor je kerk, zodat de kerk aan u kan geven.  Met dat thema zijn in januari ook de gemeenteleden van de protestantse kerk Bredevoort benaderd, waarbij een heel mooi bedrag aan financiële toezeggingen is binnengekomen, waarvoor we dankbaar zijn.

Bijna vijfhonderd pastorale eenheden (leden) van onze kerk zijn benaderd met de vraag om een financiële toezegging te doen. Gelijktijdig werd er ook een bijdrage gevraagd voor de paascollecte en de Solidariteitskas.

Er zijn 377 toezeggingen binnengehaald met een totaalbedrag van  € 70.300. Begroot was een bedrag van € 68.200. Het bedrag aan toezeggingen  is onder te verdelen in € 63.070 voor de kerk, € 3.490 voor de paascollecte en voor de Solidariteitskas € 3.740.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen, en alle mensen die aan deze actie hebben meegeholpen, heel erg bedankt!

Namens het college van kerkrentmeesters,

Wim ter Maat

 

Kerkbalans 2020 PG Aalten

In ‘Kerkvenster’ nummer 11 hebt u kunnen lezen hoeveel werk er door diverse vrijwilligers en door de medewerkers van het Kerkelijk Bureau wordt verzet om ‘Kerkbalans’ elk jaar goed te laten verlopen.

Inmiddels zijn (de meeste) toezeggingen voor dit jaar binnen en kunnen wij letterlijk de balans opmaken: het totale bedrag aan toezeggingen voor 2020 bedraagt  op het moment van schrijven bijna € 608.000. 

Dit bedrag kan nog enigszins oplopen, zo weten wij uit de ervaringen van de afgelopen jaren.  Het ziet er dan ook naar uit dat het bedrag van de begroting voor 2020  gehaald gaat worden (€ 617.000 ).  Al met al is dit natuurlijk een fantastisch resultaat en dankbaarheid is hier dan ook op zijn plaats!

Aan de andere kant zien we in vergelijking met voorgaande jaren dat de daling van het bedrag aan toezeggingen nu wel snel doorzet; in 2016 bedroeg het bedrag aan toezeggingen nog € 716.000. Een verschil van meer dan € 100.000 in 5 jaar tijd. Er overlijden mensen, leden bedanken en er komen veel minder nieuwe leden bij. Het bedrag per toezegging varieert niet veel in de loop van de jaren.

We maken ons zorgen om deze daling omdat dit in de toekomst gevolgen gaat hebben voor het Pastoraat en dat is toch het laatste wat we willen. Zeker in deze moeilijke tijd waar vooral onze ouderen zwaar getroffen worden. Het kan toch niet zo zijn dat we straks onvoldoende predikanten en pastoraalwerkers hebben om de pastorale zorg te verlenen.

Naar aanleiding van Kerkbalans zijn ook een aantal opmerkingen binnen gekomen. De één maakt zich zorgen en een ander is ontevreden. Dat begrijpen wij en waarderen wij ook maar het inhouden van de bijdrage zal ons als PGA niet helpen. Sommige opmerkingen vragen om een persoonlijk bezoekje of een telefoontje. Daar wordt aan gewerkt.

Wij wensen u allen Gods onmisbare zegen in deze moeilijke tijd. Let goed op elkaar en wees  er voor elkaar.

Hartelijke groet,

College van Kerkrentmeesters.