paasboodschap voor alle ouderen die verzorgd en/of verpleegd worden

Lieve mensen.

Ondanks alles wat er op dit moment in de wereld gebeurt,
Ondanks alle beperkingen die jullie worden opgelegd,
Ondanks alle verdriet, angst en bezorgdheid,
Willen wij jullie allemaal toch hele fijne Paasdagen toewensen.
Door deze kleine attentie willen wij laten weten,
dat jullie niet worden vergeten.

“Als Ik denk aan Jou,
En Jij denkt eventjes aan Mij.
Dan voelt het ondanks de afstand,
Toch een beetje dichtbij”.

Een hartelijke groet aan jullie allen,

Namens de Kerkenraden van de Protestantse Gemeenten Aalten en Bredevoort

Bas Brezet Voorzitter PG Bredevoort

Gerard Helmink Voorzitter PG Aalten