Paasgroetenactie 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroeten-kaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: ‘Opstandig hout’. Pasen, verhaal van de Levende!

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. U kunt kaarten ophalen in de Zuiderkerk tijdens de openingsuren van het kerkelijk bureau.

U schrijft uw naam op de kaart met een groet, maar geen adres of woonplaats vermelden.

Anders dan andere jaren verzamelen wij dan de paasgroetenkaarten en sturen alle kaarten in een verzamelenvelop naar het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht. De kaarten worden daar gesorteerd en verdeeld over gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en in het buitenland. Op deze manier krijgen zoveel mogelijk gedetineerden een paasgroet.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u de kaarten met paasgroeten zullen tekenen! Hartelijk dank!

Commissie Hulp Ver Weg Dichterbij

 

Suggesties om als groet op de paasgroetenkaart te schrijven:

 • U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet
 • Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
 • Vandaag hebben we voor u gebeden.
 • Wij houden van u met de liefde van de Heer.
 • De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
 • Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.
 • Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots
  sinds mensenheugenis. Jesaja 26:4
 • Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.
  2 Kor. 5:7
 • Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen.
  Psalm 118:8
 • Toch ziet de Heer de pijn en het verdriet, Hij merkt het op en weegt het in Zijn hand. Op Hem vertrouwen weerloze mensen, Hij komt hen te hulp. Psalm 10:14
 • Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed. Psalm 31:25
 • Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem. Psalm 37: 4- 5a
 • De Heer zal alle tranen uit hun ogen wissen. Openbaring 21:4a
 • Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij. Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed. Psalm 23:4
 • De Heer is uw herder en Hij zal bij u zijn. Psalm 23: 1
 • Christenen over de hele wereld staan naast u.

Ik wens u Gods zegen.