Het coronavirus blijft onder ons 

Op dinsdagavond 13 april heeft u waarschijnlijk net als ik geluisterd naar de persconferentie van onze premier Mark Rutte. En wat we eigenlijk al hadden verwacht bleek ook de waarheid. De genomen maatregelen om het coronavirus onder de knie te krijgen blijven nog tot 20 april van kracht. Het is ook niet verwonderlijk, de besmettingscijfers blijven stijgen, en de opnames in de ziekenhuizen en op de IC’s dalen niet voldoende. We zullen het met ons allen nog even moeten volhouden, nog even doorbijten, nogmaals de schouders eronder zetten, en hopen dat we binnenkort toch weer wat meer mogen.

Gelukkig komt het voorjaar eraan, de natuur ontwaakt langzaam uit zijn winterslaap, de temperaturen stijgen weer, en het blijft merkbaar langer licht ‘s avonds.
Het hele land en al zijn inwoners krijgen opnieuw te maken met beperkingen die velen van ons zullen raken. Juist in deze tijd waar mensen elkaar weer willen ontmoeten en tijdens de Paasdagen samen willen zijn, is dat niet mogelijk. Als Protestantse Gemeente Aalten willen wij wederom solidair zijn met de aangekondigde maatregelen, en het verzoek van onze regering om contacten zoveel mogelijk te beperken.
Tijdens de digitale vergadering, van de kleine kerkenraad afgelopen dinsdag, hebben wij dan ook besloten dat tot 20 april de huidige maatregelen blijven gelden.
Dus geen toegang voor bezoekers tijdens onze kerkdiensten en ook geplande bijeenkomsten en vergaderingen kunnen geen doorgang vinden. Aangezien wij toch als kerkenraad een aantal besluiten moeten nemen, zullen deze vergaderingen digitaal worden georganiseerd. Vanzelfsprekend kunt u de aankomende diensten wel digitaal bijwonen en volgen via de bekende kanalen.

Het was ook nu geen makkelijk besluit, maar wij zijn van mening dat dit naar ons inziens de meest verstandige keuze is. Laten we naar elkaar om blijven zien in deze tijden, wetend dat we over een aantal dagen het feest van Pasen mogen vieren. Het feest van de opstanding, de overwinning op het kwaad. Laat dat uw hart, en het hart van allen die u lief zijn verwarmen, sterken en verlichten.

Kan ik het echt geloven,
de Heer is waarlijk opgestaan?
Mijn hart zegt ja, geloof het maar,
dit goede nieuws is werkelijk waar.

Onze zonden zijn door hem vergeven,
een nieuw begin komt in ons leven.
Een leven vol van liefde voor elkaar,
weet allen, het is werkelijk waar.

Met Pasen begint de nieuwe tijd,
een leven vol van goede moed.
Wees allen vandaag vol vrolijkheid,
uiteindelijk komt het altijd goed.

Het kwaad zal goed nooit overwinnen,
de zachte krachten zijn het sterkst.
Kom, het is Pasen, de Heer is opgestaan,
laten we zijn wegen gaan.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, Gerard Helmink, voorzitter