Pastorale wijken ingekleurd

Zoals bekend zijn de pastorale wijken samengevoegd tot twee nieuwe wijken: Barlo/Dale en Lintelo vormen nu samen wijk Noord. Haart/Heurne en IJzerlo vormen nu samen wijk Zuid.
Zowel wijk Noord als wijk Zuid zijn verdeeld in subwijken; elke subwijk heeft een eigen pastor (predikant of kerkelijk werker).
Om de subwijken herkenbaar te laten zijn, krijgen zij met ingang van 1 januari 2022 elk één van de kleuren van de regenboog. De regenboog als teken van Gods verbond met ons en van hoop en als symbool voor onze kleurrijke gemeente.

In wijk Noord zijn vier pastores werkzaam: Hendrik Jan Zeldenrijk, Folkert de Jong, Wilma de Jong en Netty Hengeveld.
In wijk Zuid zijn twee pastores werkzaam: Anneke Wattel-de Vries en Elizabeth van Deventer.
Op de website zijn de plattegronden en de nieuwe wijkindeling aangegeven. Deze kleuren zijn vanaf nu ook zichtbaar bij de wijkberichten in KerkVenster
Kijk voor meer gegevens van de wijken, zoals de adressen, namen van medewerkers en dergelijke op https://www.kerkvenster.nl/wijkteams/.