Periodieke gift aan de kerk

waarom zou je dat doen?

In januari worden we allemaal weer benaderd voor een jaarlijkse bijdrage aan de kerk via de Aktie Kerkbalans.

Elk jaar weer wordt u gewezen op de mogelijkheid van de zogenaamde periodieke gift.
Dat is zo’n technisch verhaal, maar hoe werkt dat nou eigenlijk in de praktijk.
Het lijkt moeilijk, maar het is heel makkelijk, makkelijk voor de gever en heel prettig voor de ontvanger.
Ook wij keken er argwanend tegenaan, totdat ik kerkrentmeester werd in Bredevoort en van dichtbij meemaakte hoe dat ging.
Sindsdien dragen wij bij aan de Aktie Kerkbalans via de periodieke gift.
Het grootste voordeel voor ons is dat we de periodieke gift helemaal kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Er is geen drempelbedrag en het betekent dat je ongeveer de helft van de gift terugkrijgt van de belastingdienst.

Hoe ga je te werk

U schenkt aan de kerk een vast bedrag per jaar gedurende een periode van vijf jaar of langer en u legt dit vast in een overeenkomst met de kerk.

Om dit te regelen vult u een standaardformulier in dat verkrijgbaar is bij de penningmeester of het kerkelijk bureau.  Deze overeenkomst wordt door u, de gever, en door iemand van de kerk, de ontvanger, ondertekend. Op het formulier staat een nummer dat u vervolgens invult bij uw belastingaangifte. En meer is het eigenlijk niet.

Het door u geschonken bedrag kunt u in z’n geheel aftrekken van uw inkomsten wanneer u aangifte doet voor de inkomstenbelasting. Op die manier krijgt u afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, 36,93% of 49,5% (2023) terug van de belasting.

Jaarlijks maakt u zelf het bedrag in één of meerdere termijnen over of machtigt u de kerk om het af te schrijven. Griezelig, zo’n verplichting van vijf jaar? Dat valt mee, want bij overlijden eindigt de overeenkomst altijd en bij werkloosheid, faillissement of arbeidsongeschiktheid kunt u de overeenkomst ongedaan maken.
Voor de kerk is het fijn dat ze voor een periode van vijf jaar of meer verzekerd zijn van uw bijdrage. U zou zelfs kunnen overwegen om uw bijdrage te verhogen omdat u immers een deel van de gift terugkrijgt.

Misschien is deze manier van geven ook wel iets voor u.

In januari wordt deze mogelijkheid om bij te dragen nogmaals aan u uitgelegd wanneer de Aktie Kerkbalans weer van start gaat.

Geschreven in overleg met de kerkrentmeesters van Aalten en Bredevoort,

Joke Meynen