Positief

Verslag van de kleine kerkenraad
Gerard Helmink opent de vergadering van 26 maart  met de overdenking ‘Aanraking gewenst ’ waarna hij voorgaat in gebed.

Ds. Riemer Faber werkt hard aan zijn herstel. Ook vanaf deze plaats wensen wij hem beterschap en sterkte toe. In goed overleg met Riemer zal hij tot 1 juni niet voorgaan in een kerkdienst.

Er zullen in april vier mensen belijdenis doen. Tijdens de belijdenisdienst zijn er in de overige kerkgebouwen geen diensten. Wij wensen hen een fijne dienst en dag toe.

Ds. Folkert de Jong heeft vele mooie reacties mogen ontvangen naar aanleiding van het initiatief en de communicatie over ‘Biertje met de dominee’ van werkgroep de KruX. Deze eerste keer zijn zeven mensen aangeschoven, een positieve en hoopvolle start.

Het besluitvormingsproces over onze kerkgebouwen vordert langzaam maar zeker, alles zorgvuldig afwegend.  Binnenkort worden de voorgenomen besluiten en plannen gepresenteerd aan de klankbordgroepen en grote kerkenraad. Hierop volgend zal er een gemeenteavond worden georganiseerd waarin de gemeenteleden op de hoogte worden gebracht van de plannen. Na deze bijeenkomsten en de eventuele reacties op de plannen, zal alles opnieuw worden afgewogen en besproken in de kleine kerkenraad. Daarna zal het definitieve voorgenomen besluit worden voorgelegd aan de grote kerkenraad. Wij hopen u zo spoedig mogelijk duidelijkheid te kunnen geven over het verdere tijdspad en de data. Het streven is om dit jaar tot een beslissing te komen.

Jan van Schijndel sluit de avond met een gedicht van Netty Hengeveld ‘Geruststellend lied’.