Preekverzoeken

Bij haar afscheid als ouderling zei Coby Navis dat ze zo graag weer eens een preek over Openbaring zou horen. Een opmerkzame bezoeker van de St. Joriskerk heeft begrepen dat ik het verzoek heb ingewilligd. In de maanden juli en augustus zal ik naast de evangelielezingen uit Lucas uit Openbaring preken (of heb ik al gepreekt). Misschien hebt u ook wel eens zo’n verlangen om een preek te horen uit een bepaald Bijbelboek of over de held(in) van de kinderkerk uit uw jeugd: Simson, David of Ruth. Wees dan vrij om te vragen. Als er een mogelijkheid is zal ik het inpassen. Ik heb Coby ook gevraagd om mee te helpen bij de voorbereiding van de preek, door vragen te stellen bij de tekst en er liederen bij te zoeken. Dat heeft ze gedaan op 11 augustus. U hoeft dat niet persé te doen, maar het is ook voor de preekmaker leuk om in te gaan op vragen en opmerkingen van een ander in plaats van van zichzelf.