Ziekteverlof

Zoals u weet ben ik op 1 november met ziekteverlof gegaan. De reden hiervoor was dat ik steeds meer gezondheidsklachten kreeg. Aanvankelijk is afgesproken dat ik tot 1 januari een time-out zou nemen om te voorkomen dat de klachten zouden verergeren. Inmiddels ben ik weer bij de bedrijfsarts geweest en is duidelijk geworden dat ik mijn werkzaamheden nog niet kan oppakken.

Ik heb in november al aangegeven dat bij mijn gezondheidsklachten ook urologische problemen meespelen. Na een lang voortraject moet ik hiervoor eind maart een operatie ondergaan in het UMC in Maastricht. Daarna volgt nog een lange periode van herstel. Ik zal helaas dus nog geruime tijd uit de running zijn.
Bij deze willen mijn vrouw en ik u hartelijk danken voor het vele meeleven dat wij mochten ervaren in de vorm van een kaartje, een gesprekje, een mailtje of een bloemetje. En natuurlijk ook voor de felicitaties naar aanleiding van de geboorte van onze kleinzoon David. Het doet ons goed!

Vriendelijke groet,

Riemer en Evelien Faber

 

Beste gemeenteleden,

Zoals u in dit nummer kunt lezen, zal het nog geruime tijd duren voordat Riemer Faber zijn werkzaamheden als predikant weer volledig kan hervatten.

In de afgelopen maanden zijn de werkzaamheden en taken van Riemer verdeeld over zijn collega’s en de scriba en voorzitter van de wijk IJzerlo.

Gezien het feit dat het ziekteverlof van Riemer nog geruime tijd kan gaan duren, zijn wij als kerkenraad druk bezig met het zoeken naar een structurelere oplossing voor de invulling van deze werkzaamheden en taken.

Zodra hier meer over bekend is zullen wij u vanzelfsprekend hiervan op de hoogte stellen.

Wij wensen Riemer en Evelien veel sterkte, kracht en een goed herstel toe de komende tijd.

Ook willen wij de predikanten, kerkelijk werkers en het wijkteam IJzerlo bedanken voor hun inzet en tijd in de afgelopen twee maanden.

Namens de kerkenraad,

Gerard Helmink