Projectverslag van Stichting Tankids

Hieronder het eerste deel van het projectverslag van Stichting Tankids : een organisatie ondersteund in 2021 door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten.

De stichting Tankids zet zich in sinds 2014 voor kinderen in Tanzania die onvoldoende hulp ontvangen. Dit doen zij door samen te werken met de lokale partner genaamd NGO Acodeta die zorg en scholing biedt aan kinderen en families in de knel. Er wordt gewerkt vanuit een geïntegreerd hulpverleningsprogramma om verwaarloosde kinderen en hun families te versterken.

Hieronder wordt beschreven hoe de projectactiviteiten in 2021 zijn verlopen voor 104 kinderen en 25 families, verspreid over 10 dorpen op het platteland.

2021 werd gekenmerkt door heftige en langdurige regenval en een hogere verspreiding van infectieziekten. Ook de forse prijsstijgingen en verslechterde economische situatie vielen ons zwaar.

In de strijd tegen armoede krijgt het verwerven van werk en inkomen een prominente plek. Tan-kids en Acodeta bewegen mee in de wereldwijde verschuiving ‘van hulp naar handel’. Iedere familie krijgt daarom business-training en een kleine lening aangeboden. 
meer..>>