Projectverslag van Stichting Tankids

Hieronder het tweede deel van het verslag van TanKids (een vervolg op het artikel in KerkVenster van 11 maart): een project dat in 2021 ook is ondersteund door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten.

Realisatie projectactiviteiten 2021

 Verbetering van het inkomen van kwetsbare gezinnen door businesstraining, het afgeven van een lening en het begeleiden van de opstart van een kleine business.  Geleidelijke groei van een revolvingfund (voor NGO Acodeta) voor toekomstige inkomen-genererende activiteiten. 
Net als de Family coaching is het businessprogramma ook maatwerk. Er zijn verschillende vormen van training en coaching gegeven, zowel individueel als in groepjes.

Het is gelukt om met alle families de business-coaching op te starten en hen te helpen bij het opstellen van een businessplan. Dit gaat gepaard met praktische lessen zoals leren koeien te melken en koeien te verzorgen, een spaarplan maken voor je bedrijf, leren lezen en schrijven of voor het eerst een spaarrekening openen bij de bank.

In 2021 zijn dertien families gestart met hun bedrijf. Zij hebben hiervoor een businesslening ontvangen en krijgen direct een (klein) maandsalaris.

Een voorbeeld (zie foto):

De Neema womengroup is een coöperatie van zes vrouwen die allemaal met moeilijke omstandigheden te maken hebben. Door samen een business te runnen zijn zij elkaar tot steun en maken zij meer kans om een succesvol en winstgevend bedrijf op te bouwen.

De vrouwen verkopen rijst, mais, bonen en pinda’s; producten waar altijd en overal behoefte aan is.  Ook leren zij hoe zij hun administratie moeten bijhouden.

Het geeft hen veel rust dat de kinderen gesponsord worden om naar school te gaan. Daardoor kunnen zij zich focussen op hun bedrijf terwijl de business coach beschikbaar blijft voor vragen en advies. 

Het businessprogramma moest bijgesteld worden als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid. Het is niet meer toegestaan om langs de kant van de weg een verkoopstalletje te plaatsen, iets wat veel werd gedaan. De prijzen van de verplichte kiosken zijn door de toename van de vraag enorm gestegen.

Begin 2021 kon men voor € 35,00 per maand, met een vooruitbetaling van zes maanden een kiosk huren. Eind 2021 vragen de huurbazen maar liefst € 60.00 per maand met een voortuitbetaling van twaalf maanden. Het effect op ons project is dat de families een hogere lening nodig hebben om iets te kunnen starten.

De economische situatie in Tanzania is in 2021 verslechterd en vanuit de overheid is er nog geen beleid op het voeren van minimum en maximumprijzen. De ‘losgeslagen’ prijsstijgingen maken zowel het dagelijks leven als het runnen van een bedrijfje lastig. De families kiezen om die reden voor een lager startsalaris en streven ernaar om hun lening in het eerste jaar terug te betalen. Daarna kunnen zij profiteren van een hoger salaris.

 Versterking van het vangnet voor kwetsbare kinderen en hun families in de community door het organiseren van workshops.

 De community workshops ‘The Journey of Life’ zullen in de tien dorpen binnen dit project gehouden worden. In 2021 is gestart met de vertaling van de workshop handleidingen, die nog niet in Swahili beschikbaar is. Dit wordt gedaan door drie vrijwilligers uit het team van Acodeta die werkzaam zijn in het onderwijs.

In het laatste kwartaal van 2021 zijn zij begonnen met de vertaling. Het team streeft ernaar om tijdens de training voor Social Workers (in juni 2022) een deel van de workshops te kunnen introduceren.

Verbetering van gezondheid door voorlichting over en beschikbaar stellen van gezonde voeding en medische voorzieningen

 In het opgestelde projectplan had Acodeta beschreven dat zij in crisissituaties voeding en medicijnen kunnen uitdelen aan families in nood. De NGO beheert hiervoor verschillende spaargroepen. Ook was de verwachting dat de opbrengst van het eigen agrarische land hierbij zou helpen. Dit is goed gelukt en zij hebben velen kunnen helpen.

Tan-Kids is bijgesprongen, bijvoorbeeld als een kind een bril nodig had of als er urgente operaties of onderzoeken in het ziekenhuis nodig waren.

Covid-19 is er ook in Tanzania, maar we horen er weinig bijzonderheden over. Het lijkt alsof men zich er minder mee bezighoudt dan elders.

Voortgang en toekomstplannen

In 2022 gaan we met volle kracht verder werken aan de activiteiten zoals deze in het projectplan zijn opgesteld. Dat is onze eerste prioriteit in de samenwerking. Tijdens de evaluatie hebben we uitgesproken dat we heel erg tevreden zijn met de behaalde resultaten in 2021. Ook zijn de volgende zaken besproken: 

Gezondheidszorg

Er kan veel winst behaald worden als alle families onder muggennetten slapen en als er aan verbetering van de voeding wordt gewerkt. Acodeta heeft een projectidee bij ons neergelegd dat gaat over het produceren van gevarieerd voedsel in kassen. Ook geeft Acodeta aan dat zij behoefte hebben aan een medisch fonds.

Onderwijs

In januari 2022 heeft de overheid plotseling besloten dat alle middelbare scholieren in hostels (op het schoolterrein) moeten verblijven. Daarvoor moeten de ouders omgerekend € 250,00 per jaar betalen. Binnen dit project gaan alle kinderen naar overheidsscholen, maar de ouders kunnen dit bedrag niet betalen.

Tijdens het schrijven van dit verslag is nog niet duidelijk welke kosten en verplichtingen daar nog meer bij gaan komen. Verwacht wordt dat de kinderen zakken voedsel moeten meenemen en moeten bijdragen aan meubilair en bedden. Tan-Kids is bezig met extra fondsenwervingsactiviteiten.

Projectleider Raymond gaat de veiligheid en de kwaliteit van zorg in deze hostels onderzoeken. Op basis van zijn bevindingen zullen we bepalen of en hoe we willen opkomen voor de belangen van de jongeren in ons project.

Het versterken en betrekken van de community 

Het mobiliseren van de community zien we als een belangrijke en duurzame interventie om te voorkomen dat er continue intensieve (en dure) programma’s als FBCC nodig zijn. Acodeta heeft  veel visie hierop en beschikt over een groot netwerk dat kan worden ingezet. Nieuwe community projecten, gericht op kinderen en jongeren  zijn continue onderwerp van gesprek binnen onze samenwerking.

Hieronder het eerste deel van het projectverslag van Stichting Tankids : een organisatie ondersteund in 2021 door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten.

De stichting Tankids zet zich in sinds 2014 voor kinderen in Tanzania die onvoldoende hulp ontvangen. Dit doen zij door samen te werken met de lokale partner genaamd NGO Acodeta die zorg en scholing biedt aan kinderen en families in de knel. Er wordt gewerkt vanuit een geïntegreerd hulpverleningsprogramma om verwaarloosde kinderen en hun families te versterken.

Hieronder wordt beschreven hoe de projectactiviteiten in 2021 zijn verlopen voor 104 kinderen en 25 families, verspreid over 10 dorpen op het platteland.

2021 werd gekenmerkt door heftige en langdurige regenval en een hogere verspreiding van infectieziekten. Ook de forse prijsstijgingen en verslechterde economische situatie vielen ons zwaar.

In de strijd tegen armoede krijgt het verwerven van werk en inkomen een prominente plek. Tan-kids en Acodeta bewegen mee in de wereldwijde verschuiving ‘van hulp naar handel’. Iedere familie krijgt daarom business-training en een kleine lening aangeboden. 
meer..>>