Reactie kerkenraad op de diverse publicaties in de media

De afgelopen weken heeft de kerkenraad geconstateerd dat er onduidelijkheden bestaan rondom de toekomst van de Oude Helenakerk. Momenteel gaat de aandacht van de kerkenraad volledig uit naar de Oosterkerk. In KerkVenster van 11 september zal de kerkenraad een uitvoerige toelichting geven op de juiste situatie aangaande de Oude Helenakerk, om duidelijkheid te scheppen en verkeerde beelden op te ruimen. Om een groeiende tegenstelling tussen de kerkenraad en een aantal gemeenteleden te weerspreken, willen we bij deze alvast het volgende rechtzetten: ook wij willen de Oude Helenakerk behouden voor toekomstige generaties! Daarin zoeken ook wij naar een goede weg. Er zijn gesprekken met de SOGK over de mogelijkheden tot overname, maar de uitkomst staat nog niet vast. Wel staat vast dat er alleen sprake kan zijn van een overname als de belangen van de Protestantse Gemeente Aalten op een bevredigende wijze worden geregeld. Momenteel beschikken we nog over te weinig informatie, maar zodra er een goed beeld is van de mogelijkheden zal dit met u gecommuniceerd worden. Beslissingen hierin worden niet op korte termijn genomen en zullen weer opnieuw aan de gemeenteleden worden voorgelegd.

Kerkenraad Protestantse Gemeente Aalten