Rooms-katholiek Bredevoort gastvrij ontvangen in de St. Joriskerk

Zondag 17 oktober was een bijzondere dag: in een oecumenische viering werd rooms-katholiek Bredevoort officieel geïntroduceerd in de St. Joriskerk. Het thema van de viering was ‘gastvrij’. De Bijbellezingen gingen over Abraham die drie vreemdelingen ontving, en over Marta en Maria die Jezus en zijn leerlingen gastvrijheid boden.

Met name in dit laatste verhaal blijkt dat gastvrijheid meer is dan bed, bad en brood. Het omvat ook meeleven, belangstelling, warmte, de gast een thuis bieden. Iets wat wij voor ogen moeten houden bij de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden.

Tijdens de introductie werd ver teruggekeken. Wij zagen hoe er in Bredevoort eerst één kapelletje in het kasteel was, gewijd aan Sint Joris, de schutspatroon van de ridders. In de loop van de historie gingen we naar drie kerken (hervormd, rooms-katholiek en gereformeerd) en nu zijn we weer terug in één kerk. Vanaf 2003 gingen hervormd en gereformeerd samen, wat gesymboliseerd wordt door het tweekleurige hout van avondmaalstafel, lezenaar en doopvont. En nu mag ook rooms-katholiek meedoen. En het bijzondere is, niet alleen de mensen zijn welkom, maar ook rooms-katholieke kunstvoorwerpen waar wij aan gehecht zijn.

Juist dat laatste is bijzonder. Het gebruik van beelden en afbeeldingen was immers een groot strijdpunt tussen rooms-katholiek en protestant. In 1566 de beeldenstorm, wij leerden het op de lagere school. Het verschil was dat protestant dit zag als ‘het maken van gesneden beelden’, dus als afgodenverering. Voor katholieken is een beeld of afbeelding bedoeld om de invoelbaarheid en emotie-opwekking van een heilige of van een gebeurtenis te vergroten. Vergelijk het met een dierbare foto thuis van je overleden ouders, waar je op herinneringsdagen een lichtje voor laat branden.

Zo werd op 17 oktober een vijftal kunstvoorwerpen van grote historische waarde geïntroduceerd: drie afbeeldingen van Sint Joris en twee van de Heilige Maria.

Allereerst het stenen reliëf van Sint Joris uit ca. 1550, dat ooit vermoedelijk in de stadspoort was ingemetseld en nu nog in het kerkportaal van de gesloten katholieke kerk zit. Dan een houten beeld van Joris als soldaat, dat een plaats zal vinden tegen de oostelijke kerkmuur. Tenslotte een moderne metalen sculptuur uit 1960, dat in ‘t Koppelhuis komt.

Een prachtig houten beeld van Maria met het kindje Jezus, gemaakt in Antwerpen  rond 1750 in barokke stijl, krijgt ook een plaats tegen de oostelijke kerkmuur, dicht bij de plaats waar ooit voor de Reformatie het Mariakapelletje was.

Een prachtige emaillen icoon van Maria-van-Altijddurende-Bijstand in Oost-Europese stijl zal een plaats krijgen in het stiltecentrum van de kerk. Deze plek is elke dag toegankelijk, en wie wil kan er ook een lichtje bij aansteken.

De viering op 17 oktober werd door zeer veel gelovigen uit beide kerkgenootschappen bijgewoond. De sfeer was uitstekend, wat wel bleek bij het koffiedrinken na afloop. Een mooi begin van samen-kerk-zijn in Bredevoort.