SAMEN SCHITTEREN: PAASJUBEL 2019

Een koolzaadbloem is mooi. Zolang deze alleen staat, valt hij niet erg
op. Het wordt pas overweldigend als het een heel veld met koolzaad
wordt.
Een christen is mooi om te zien, want in een christen wordt Jezus
zichtbaar. Zolang je alleen staat, val je in de massa niet op. Het wordt
pas overweldigend als we met elkaar Jezus laten zien. Dat betekent
dat we actief naar eenheid moeten zoeken, maar ook elkaar moeten
opzoeken en met elkaar moeten optrekken. Als de zon op een
koolzaadveld schijnt, is het oogverblindend. Laten wij met elkaar
verblindend schitteren in het licht van Gods aanwezigheid in onze
eenheid!
Op eerste paasdag 21 april is er weer een prachtige gelegenheid om
dit te laten zien…Naast de viering in onze eigen kerken kennen we de
laatste jaren ook een gezamenlijk moment waarop we als christenen
in Aalten zichtbaar zijn. Ook in 2019 willen we Pasen weer letterlijk
‘over de kerkmuren heen’ vieren.
In aansluiting op de diverse diensten willen we vanuit de
verschillende kerken samen naar de Markt optrekken om elkaar om
11.00 uur te ontmoeten en samen te vieren dat Jezus is opgestaan.

Nieuw leven, een blijde boodschap voor iedereen in Aalten. We
hopen jullie allen te ontmoeten op eerste Paasdag om 11.00 uur op
de Markt.
Dit evenement wordt georganiseerd door het Beraad van Kerken
Aalten, waarbij zijn aangesloten de Protestantse Gemeente Aalten,
de Rooms- Katholieke Kerk, de Christelijke Gereformeerde kerk, de
Euregio Christengemeente en de Christengemeente Meiberg.