Samenwerking protestant en katholiek in de St. Joriskerk

Hoe verder?

In een eerdere uitgave van KerkVenster berichtten wij over de voorgenomen samenwerking in Bredevoort tussen de PKN gemeente en de katholieke inwoners. Wij hebben gevraagd om hierover uw mening, ideeën en suggesties kenbaar te maken.

Reacties

Schriftelijke reacties hebben ons niet bereikt, maar veel mensen hebben wel mondeling gereageerd bij de dominee of iemand van de kerkenraad. Dit kon tot 1 september jl.

Er zijn over het algemeen  positieve reacties  ontvangen, zoals: mooi dat dit kan in Bredevoort, dit past bij de Bredevoortse manier van omgaan met elkaar, we moeten elkaar helpen. Een uitgestoken hand dus. 

Toch viel er ook bij enkelen nog wel wat twijfel te bespeuren, bijv. over het plaatsen van beelden in de kerk. Hoe moet je daar nou tegenaan kijken?

Best begrijpelijk, gezien de vaak sobere en strakke tradities qua inrichting tot nog toe in onze kerk.

Voornemen inrichting

Omdat veel mensen de samenwerking over het algemeen positief waardeerden, vindt de kerkenraad dat wij verder moeten gaan op de weg van deze samenwerking en dat wij ook  moeten nadenken over een aangepaste inrichting van de kerk, waarbij zowel katholieke als protestantse mensen zich thuis voelen. Het gaat immers om de toekomst van beider geloofsbeleving in Bredevoort. Het zal voor beide kanten best even wennen zijn, dat is ook wel duidelijk.

 

Bij het sluiten van de R.K. kerk te Bredevoort zijn een aantal gebruiksvoorwerpen en religieuze kunst(voorwerpen) vrijgekomen die zeer sterk verbonden zijn met de geschiedenis van de geloofsgemeenschap St. Georgius en het H. Hart, en van Bredevoort.

Omdat er de intentie is tot samenwerking tussen de R.K. geloofsgemeenschap en de Protestantse Gemeente Bredevoort zou het mooi zijn om een aantal (kunst)voorwerpen een plek te geven in de St. Joriskerk en ’t Koppelhuis.

Een katholieke werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt van de voorwerpen die voor hun het meest belangrijk zijn. En aan de hand van deze lijst heeft de inrichtingscommissie van de PKN kerk gekeken hoe onze tradities qua inrichting het best samengevoegd kunnen worden. Daartoe is een voorlopig plan opgesteld. 

Kennismaking met het voorstel 

Graag willen wij u deelgenoot maken van dit voorlopige plan. Een aantal (kunst)voorwerpen van de inventarisatielijst, die een sterke binding met de katholieke kerk en de historie van Bredevoort hebben, zijn in het voorstel opgenomen. Deze voorwerpen ziet u op foto’s afgebeeld op een mogelijke nieuwe plek.

Bekijken van de plannen en de betreffende (kunst)voorwerpen 

Wij kunnen ons voorstellen dat de afbeeldingen niet voor iedereen even duidelijk zijn en herplaatsing in de St. Joriskerk ook vragen oproept. Daarom willen wij u in de gelegenheid stellen om een proefopstelling van de betreffende voorwerpen te komen bekijken in de St. Joriskerk, en hierover van gedachten te wisselen.

Dat kan op zaterdagmiddag 25 september van 14.00 tot 17.00 uur. Leden van de kerkenraad en de dominee zijn dan aanwezig om vragen te beantwoorden.

Wij benadrukken dat alles nog openligt en dat het erom gaat, hoe het er mogelijk uit zou kunnen zien. Wij hopen dat u van deze gelegenheid gebruik zult maken en heten u hierbij alvast hartelijk welkom.

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid weer om schriftelijk te reageren of gewoon iemand van de kerkenraad of de dominee aan de jas te trekken, bijvoorbeeld na een kerkdienst.

moderamen PG Bredevoort