Schoolboeken voor  Oeganda   

De diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten heeft hieraan bijgedragen en wil u hierover nader informeren:

In Soroti, in het noorden van Oeganda, zijn zes middelbare scholen waar de klassen vaak overvol zijn en er geen of nauwelijks schoolboeken beschikbaar zijn.  De leerlingen spreken nauwelijks Engels, dit terwijl schoollessen in het Engels worden gegeven. Hierdoor behalen veel leerlingen hun examen niet en verlaten vroegtijdig de school. Het doel van dit project is om de kwaliteit van de schoollessen te verhogen zodat de leerprestaties van de leerlingen verbeteren en zij hun examens en uiteindelijk hun middelbare schooldiploma kunnen behalen.

Om dat te bereiken zal er een bibliotheek/depot worden opgezet met lesboeken voor de zes middelbare scholen. Vanuit hier zullen lespakketten aan de scholen worden uitgeleend. Lesboeken circuleren tussen de deelnemende scholen en worden bewaard en vervoerd in stalen kistjes. Twee fulltime medewerkers bij de bibliotheek zorgen voor de distributie van de boeken en zorgen ervoor dat deze lang meegaan, door erover te waken dat de boeken terugkomen na het uitlenen.

Naast de opbergruimte is er een ruimte om boeken ter plekke te bestuderen zodat de boeken optimaal gebruikt worden en kinderen een plek hebben waar ze geconcentreerd kunnen lezen en leren.

Hiervoor zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

– Opzetten samenwerkingsstructuur van zes scholen d.m.v. een comité van schoolhoofden.

– Opzetten boekmanagementsysteem.

– Verbouwen twee klaslokalen naar vereiste ruimtes (beschikbaar gesteld door een van de scholen).

– Aanschaf benodigde meubels voor het depot en de studeerruimte

– Selectie en aanschaf schoolboeken (1e jaar: 2.945 stuks).

– Aanschaf 45 metalen kisten

– Selectie en training bibliothecaris en assistent

– Aanschaf instructieboeken en bijscholing leraren.

Het project loopt volgens plan. De kosten van sommige boeken zijn hoger dan gebudgetteerd, maar door wat te schuiven met andere uitgaven komt men er wel uit.