Begroting diaconie Aalten 2021

Aan het eind van 2020 hebben we de grote kerkenraad via een mailing op de hoogte gebracht van de begroting van de diaconie voor het nieuwe jaar. Hierop zijn geen reacties gekomen die voor een wijziging of afwijzing zorgden, en daarmee was de begroting goedgekeurd. Een samenkomst zat er natuurlijk niet in, zo gaat dat in coronatijd.
Uiteraard willen we graag ook u als gulle gevers op de hoogte stellen van onze plannen voor het nieuwe jaar, daarom hierbij de begroting en een korte toelichting.

Inkomsten

De opbrengst van onroerende zaken (pacht voor gronden) zal toenemen door een toename van grond in het begin van 2021 en doordat enkele contracten weer wat verhoogd zijn.

Nu we geen bezoek aan de kerkdiensten hebben is het erg lastig inschatten wat er aan collecten binnen zal komen. We gaan ervan uit dat er bij de diaconale rondgang wat compensatie zal plaatsvinden voor de gemiste collecten. Dit zagen we ook in 2020. U ziet dit terug in een toename opbrengst levend geld en een afname van de doorzend collecten en giften. Al met al wel een lichte daling van opbrengsten, maar we hopen dat de afname beperkt blijft.

Uitgaven

Wanneer de opbrengsten van pacht stijgen dan stijgen ook de kosten daarvan een beetje. Dat is een vast percentage. Wellicht zijn er nog wat extra kosten voor de aanschaf, vandaar een begrote stijging van kosten voor gronden. De dominees dienen maar weinig declaraties in voor diaconaal pastoraat, vandaar een verdere daling van die kosten. Er zit wel ruimte in de reserves hiervoor, dus komt er een goed idee dan is dat, na goedkeuring door de kerkenraad, evengoed mogelijk.

Diaconaal werk plaatselijk laat een stijging zien. De werkgroepen hebben andere jaren wat ingeteerd op eigen reserves. Die zijn ongeveer besteed, waardoor de kosten nu volledig doorberekend worden aan de diaconie. Hierdoor heeft het diaconaal werk wereldwijd wel wat minder te besteden, maar er staat inmiddels een forse reservering voor coronahulp op de balans, en die kan wereldwijd besteed worden waar dat nodig is. 

Al met al mogen we heel trots zijn dat de Protestante Gemeente Aalten zo gul blijft geven, ondanks de teruggang in kerkbezoek.

Als diaconie zien we het als onze taak om heel zorgvuldig te kijken naar de doelen die we met uw donaties steunen. We vragen om terugkoppeling over wat er gedaan is met onze giften en ontvangen daar heel positieve reacties op. Daarnaast proberen we te zorgen voor een goede verdeling van gelden wereldwijd in arme gebieden, maar ook dichter bij huis in Nederland of zelfs in Aalten. U kunt hierover regelmatig lezen in KerkVenster.

Het motto van de diaconie is ‘Helpen waar geen helper is’, en daar gaan we zorgvuldig mee om.

college van diakenen

                                                                                                                      Johan van Eerden, penningmeester