Sfeerimpressie Wandelconcert Aalten 28 september 2019

Komend bij de Zuiderkerk die zaterdagmiddag, zien we een drukte van belang in de hal. Pratende mensen rond de statafels dan wel genietend van koffie of thee zittend in een van de hoeken, geven een levendig beeld. Immers de Zuiderkerk is dit weekend opnieuw ontvangende partij in de route van Septemberkunst 2019. Echter niet iedereen komt voor het zichtbare deel van kunst. Intussen hebben een groot aantal mensen zich gemeld voor het hoorbare dat kunst ook biedt: orgelspel door onze cantor, Harry van Wijk.

Deze energieke musicus neemt zijn toehoorders mee naar de kerkzaal en hier worden de mensen verrast door klankkleuren die voor velen als nieuw uit dit orgel op hen neerdalen.

Na twintig minuten verplaatst eenieder zich naar het volgende kerkgebouw, lopend, fietsend, of gebruikmakend van de auto.

In de Oosterkerk aankomend horen we al orgelspel. Harry van Wijk neemt met registrant Joop Ormel enkele passages van de te spelen stukken door. We krijgen Noorse muziek te horen die ons ver wegvoert van wat sommigen gewend zijn te horen wanneer op zondag in dit kerkgebouw het orgel bespeeld wordt.

Wanneer aankomend in de Christelijk Gereformeerde Kerk de toehoorders dichtbij organist en orgel zitten en Van Wijk o.a. eigen composities ten gehore brengt, besef je steeds meer, dat een orgel een koninklijk instrument is! Met handen en voeten zie je een organist aan het werk en hoor je mooie, fraaie, dissonerende en zuivere akkoorden door menig componist geschreven voor orgel.

De laatste stappen nemend, hebben ons naar de Oude Helenakerk gevoerd. Gasten uit Middelburg, Ermelo en Zoetermeer hebben zich gemengd met de andere bezoekers. De folders, meegenomen na bezichtiging van de OHK eerder in de week, hebben hen verrast en nieuwsgierig gemaakt.

Natuurlijk heeft Bach geklonken in de laatste twintig minuten.

Het totaalprogramma dat Harry van Wijk gespeeld heeft, vraagt om ‘nog een keer’. Wederzijds enthousiasme bij musicus en toehoorder zal absoluut beloond worden in het jaar 2020!

De stichting O.R.G.E.L. kan terugkijken op goed bezochte marktconcerten tijdens de Aaltendagen en dit wandelconcert. Zaterdagavond 12 oktober a.s. verwelkomt de stichting u graag bij het orgelconcert door Gerrit Hoving (Dalfsen).

 Tia van der Schoot-Schuil