Solidariteitkas

In de maand september wordt de actie solidariteitskas gehouden. Heeft u in het verleden toestemming gegeven voor automatische incasso dan zal dit in deze maand worden afgeschreven. Het bedrag bedraagt € 10,00 per kerklid, er wordt 2 x € 10,00 afgeschreven als u gehuwd/samenwonend bent.

Zij die geen automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen een brief met het verzoek om het bedrag over te maken.

 

Waarom is deze actie?

Kerken uit het hele land dragen bij aan dit fonds met een bedrag van € 5,00 per belijdend gemeentelid. Sommige gemeenten lopen tegen hun grenzen aan, het ontbreekt hen aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is deze solidariteitskas. Daarnaast is de solidariteitskas voor gemeenten die vernieuwende ideeën hebben.

 

college van kerkrentmeesters