Stand van zaken kerkgebouwen PGA

Eind januari en medio februari hebben we als kerkenraad een tweetal gemeenteavonden georganiseerd. Op de eerste avond hebben we u meegenomen in de plannen rondom het verbouwen van de Oude Helenakerk. De tweede avond stond in het teken van luisteren. Luisteren naar antwoorden op vragen als ‘hoe lang willen we nog met twee gebouwen verder?’

 ‘En stel dat we ook toe kunnen met één gebouw, wat is dan verstandig en wanneer?’ Over beide avonden heeft u kunnen lezen in KerkVenster. De afgelopen tijd zijn beide gemeenteavonden geëvalueerd in de kleine kerkenraad en in de grote kerkenraad. Dit laatste hebben we gedaan in de zogenaamde klankbordgroepen. Ambtsdragers van Noord en Zuid kwamen bijeen en hebben in een kleine setting uitgebreid stilgestaan bij beide avonden. Beide klankbordgroepen hebben adviezen meegegeven waaronder het opstellen van een stappenplan voor hoe nu verder. De kerkenraad gaat zich hier nu op voorbereiden. Ondertussen blijven de kerkrentmeesters in overleg met Stichting Gelderse Kerken om te komen tot een conceptovereenkomst die te zijner tijd zal worden voorgelegd aan de grote kerkenraad.

Kerkenraad Protestantse Gemeente Aalten