Startzondag algemeen

Natuurlijk is er op de startzondag ook een kerkdienst. Deze zal vanaf 09.30 uur plaatsvinden in de Oosterkerk en zal via KerkBeeld uitgezonden worden. De minipelgrimage zal de leidraad zijn voor deze viering. Heidi Ebbers heeft de meditatieve wandeling verwerkt in de liturgie en zal de dienst leiden. Ook de andere voorgangers zullen een bijdrage leveren aan de dienst. Muzikale medewerking in de dienst wordt verleend door NooTzaak en Hans te Winkel speelt op het orgel.

We verwijzen verder nog naar de oproep Neem een bloem mee op startzondag!

Als u de dienst wilt bijwonen kunt u, net als bij reguliere diensten, in de week voorafgaande aan de startzondag toegangskaarten afhalen bij het kerkelijk bureau, of telefonisch reserveren via het kerkelijk bureau (tijdens openingstijden), of bestellen via de webshop. Het volledige protocol rondom het bezoeken van kerkdiensten kunt u vinden op de site en in het vorige Kerkvenster. We volgen, ook op de startzondag dit protocol. In deze dienst zal er, bij voldoende aanmeldingen (zie vorige Andersumme), ook kindernevendienst en oppasdienst zijn.

We hopen op een goede en gezegende startzondag.

(De minipelgrimage en de opnames van de wandeling zullen ook na de startzondag beschikbaar blijven zodat u de wandeling ook nog in de weken na de startzondag zou kunnen lopen/beleven)

                                                                                   commissie startzondag