Startzondag PG Aalten

Komende tijd zal zowel Bredevoort als Aalten het kerkelijke seizoen beginnen met een startzondag. Die van Bredevoort is op 10 september, die van Aalten op 24 september. Aalten viert de startzondag samen met de katholieke geloofsgenoten en sluit aan bij het landelijke thema ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Ook Bredevoort viert de startzondag oecumenisch maar heeft gekozen voor een eigen thema: ‘Natuurlijk Buiten’. Meer hierover is te lezen onder de berichten van Aalten en Bredevoort.
De visienota 2023-2025 van de Protestantse Kerk ligt ten grondslag aan het landelijke thema van de startzondag. Die visienota gaat over het grote belang van de eenheid en verscheidenheid onder christenen. In de komende tijd zal deze visienota door de landelijke kerk verder uiteengezet worden. Meer daarover kunt u in het artikel op deze pagina lezen.
We hopen dat de start in zowel Bredevoort als Aalten inspirerend zal zijn. Zoals de voorbereidingscommissie van Aalten het formuleert: ‘De startzondag betekent elkaar ontmoeten, respecteren van elkaars gedachten en meningen, zingen, bidden maar ook in stilte dankbaar zijn voor de goede dingen om ons heen.’

redactie KerkVenster

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

Het thema van de landelijke startzondag 2023 is: ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Het is tevens het aanbevolen jaarthema.

Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. Scriba René de Reuver: ‘De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.’

Visienota ‘Kinderen van één vader’
De visienota 2023-2025 van de Protestantse Kerk ligt ten grondslag aan het thema van de startzondag. Die visienota gaat over het grote belang van de eenheid en verscheidenheid onder christenen. ‘Alleen samen met alle heiligen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat (Efeziërs 3:18-19).’
In de komende tijd zal deze visienota door de landelijke kerk verder uiteengezet worden. Daarbij zoomt de kerk in op de context van het kerk-zijn vandaag. Met een paar houtskoolschetsen proberen we onze samenleving te typeren. Hieronder volgt die schets.

De context waarin we kerk zijn

• Klagend gelukkig
We leven in een van de meest welvarende landen van de wereld en hebben al ruim zeven decennia van vrede achter ons. Er is alle reden tot dankbaarheid. Toch knaagt bij velen een gevoel van onbehagen. ‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’, verzucht de gemiddelde Nederlander. Bij het uitkomen van deze visienota maken we door het coronavirus de heftigste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog in vredestijd mee. Hierdoor worden we nadrukkelijker stilgezet bij wat de belangrijkste waarden in ons leven zijn. We weten nog niet of en hoe dit doorwerkt na de coronacrisis.

• Onzeker
Grote maatschappelijke ontwikkelingen voeden het gevoel van onzekerheid. Dit is tot een onverwacht hoogtepunt gekomen door de coronacrisis. We ervaren dat we maar zeer ten dele grip op het leven hebben. Regelmatig klinken er ook alarmbellen als het gaat over het voortbestaan van onze planeet. De geopolitieke machtsblokken bewegen zich grilliger dan voorheen, het schuurt in vertrouwde samenwerkingsverbanden als de EU. Het Europese beleid ten aanzien van vluchtelingen faalt. In eigen land kenden we voor de coronacrisis al tal van hoofdpijndossiers als stikstof, migratie, gezondheidszorg, onderwijs en vergrijzing. Velen hebben het gevoel de grip op de dingen te verliezen.

• Op zoek naar zin
De kerk en andere georganiseerde religieuze verbanden lijken te verkruimelen. Tegelijkertijd telt ons land talloze zinzoekers en is er veel belangstelling voor filosofie, ethiek en spiritueel leiderschap. Er wordt geput uit zeer diverse bronnen, heel individueel of samen met anderen. Velen zoeken naar een duiding en betekenis van de dingen die ons overkomen. Met name bij veel jongeren is er ook een verlangen ergens bij te horen.

• Overstresst
Druk-druk-druk was tot voor kort de normaalstand van veel Nederlanders. Zeker de jonge generatie ervaart een constante druk om het geluk te grijpen, om niets te missen en vooral niet te falen. Stress is het gevolg, burn-out ligt op de loer. De coronacrisis veroorzaakt ook andere vormen van stress. Tegelijk ervaren veel mensen dat een leven met meer rust aanzet tot bewuster leven.

• Gepolariseerd
Het spreekwoordelijke Nederlandse polderland heeft de polarisatie hervonden. Er wordt weer volop gedemonstreerd. Driekwart van de Nederlanders vindt dat de tegenstellingen in de samenleving toenemen. Tussen arm en rijk, tussen autochtonen en mensen met een migratieachtergrond, tussen aanhangers van traditionele partijen en populisten, tussen de Randstad en de provincie, tussen millennials en boomers, tussen klimaatdrammers en klimaatsceptici enz. Gelukkig lijkt door de coronacrisis de saamhorigheid toegenomen, al is er in dezelfde periode door de beweging Black Lives Matter ook meer aandacht voor ongelijkheid in de samenleving.
In deze context zijn we kerk, aan het begin van het derde decennium van de 21e eeuw. Daarin gebeurt ook veel goeds, in en buiten de kerk. Laten we daarom om te beginnen eens dik onderstrepen dat we dankbaar mogen zijn voor wat God ons geeft, in vrijheid en (relatieve) welvaart.

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen. (Lied 704:1)