Geluid in de Zuiderkerk

Nadat er bij de kerkrentmeesters diverse klachten waren binnengekomen dat het geluid in de Zuiderkerk (nog) te wensen over liet, zijn we samen met het geluidsteam en de koster aan de slag gegaan.

Aan de hand van Martijn Kooistra, van het geluidsteam, hebben we de volgende wijzigingen aangebracht:
– De speakers zijn hoger en meer voorover gericht opgehangen, zodat het geluid minder     tegen de bovenkant van de achterwand weerkaats.
– Er is een zwaardere versterker aangeschaft, mede omdat de oude het had begeven.
– Bij predikanten met een wat zachter stem is het belangrijk dat de microfoon voldoende dicht bij de mond zit. Daarom willen we erop toezien dat we dan alleen gebruik maken van een headset, en niet van een stropdas-microfoon.

We proberen ervoor te zorgen dat iedereen de predikant goed kan horen en ook verstaan. Van diverse kanten hebben we positieve reacties ontvangen over de getroffen maatregelen.
Mocht u nog steeds problemen hebben met het geluid in de Zuiderkerk geef dit dan door aan de koster, het geluidsteam of aan één van de kerkrentmeesters.

Namens de kerkrentmeesters,
Henk Bol

tel. 0543 – 473471
h.bol@kpnmail.nl