Stichting Christenhulp Oost Europa – Copy

Hier, in ons land, gaan veel dingen niet zoals we graag zouden willen. Veel mensen die niet rond kunnen komen. Ook veel stille armoede. Het is moeilijk om aan de buitenwereld te vertellen dat je geldgebrek hebt! Dit is de financiële armoede. Helaas is er ook veel contactarmoede, veel eenzaamheid. Deze sociale armoede is volgens mij minstens net zo erg. Is het moeilijk voor je om contacten te leggen, dan kom je al snel alleen te staan. Je kunt eenzaam worden. Dit is in Roemenië niet anders.

Afgelopen juni schreef ds. Jozsef  Szekely al: (Hij heeft in Nederland gestudeerd, hierdoor spreekt en schrijft hij in goed begrijpelijk, maar niet foutloos Nederlands.)

Met de enorme inflatie wij zijn in een zwaare situatie geraakt. Sommige dingen er zijn al onbetalbaar geworden. Net heb ik samen met de Roma-predikant en zijn vrouw uit Band levensmiddel boodschappen gedaan aan de allerarmste kinderen.’

In oktober schrijft hij:

‘Sinds een tijd helpt me uit mijn jongste predikant zoon Ferencz. Ik ben hem davoor dankbaar. Op onze laatste bezoek bij de kinderen wij hebben een gesprek gehouden met de plaatselijke Roma predikant als onze medewerker. En wij constateerden dat de sociaal toestand van de Roma families vanwege de hooge inflatie word steeds slechter. Het is het gevolg van de oorlog in onze buurland, Ukraine. In deze nieuwe situatie het is dringend nodig, de geestelijke bemoediging en ondersteuning van de mensen in nood.

Wij willen jullie allen van harte bedanken dat jullie langs de jaren hebben ons werk geestelijk en in het bijzonder geldelijk ondergesteund.

Wij  hopen, dat in deze nieuwe situatie jullie blijven onze goede medewerkers. In deze gedachten wensen wij Gods zegen op jullie leven en werk.’

 In november stuurt hij het volgende bericht:

‘Heel veel mensen leiden onder de inflatie. De allerarmste mensen kunen niet betalen de noodzakelijke basis levensmiddelen.

Hartelijk dank dat u met de kerstfeest op de R. kinderen denkt.’

En wanneer je geen geld hebt om het allernoodzakelijkste eten te kopen? Ik moet er niet aan denken! Je merkt dat er voor de Roma’s een heel moeilijke tijd aanbreekt! Ik heb hier geen woorden voor! Zo erg is het in ons land niet. Verhongeren hoeft hier niet. Ben blij om dit land te wonen.

Wilt u mee helpen om ook deze mensen te helpen? Graag ontvangen wij een gift hiervoor. Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer NL 09 RABO 0300 2481 64 van Alvast onze hartelijke dank.

                               Namens de Stichting Christenhulp Oost-Europa, Kees Veenstra