Stichting Christenhulp Oost Europa

Beste mensen, onderstaand enkele stukjes uit de mail, die wij ontvangen. Ik realiseer me dat de mensen het daar veel zwaarder hebben dan hier. Het gaat daar om de eerste levensbehoeften en hoe overleef ik.

Ds Jozsef Szkely in Band:
(ds Jozsef Szekely heeft jaren geleden in ons land gestudeerd en schrijft in het Nederlands! Natuurlijk zit er na zoveel jaar weleens een foutje in. Wij zijn blij met zijn zorg voor de Roma kinderen)

Ds. Sandor in Ianca:
‘Nu vierden we de 11e verjaardag van de gemeenschap. Dankzij u en uw donaties vond de eerste bijeenkomst plaats op 22 november 2012.
Nu waren we met weinigen, omdat veel mensen ziek waren, sommigen lagen in het ziekenhuis. En we moesten met verdriet beseffen dat veel leden van de kleine groep al overleden waren.
In het kerkelijk leven keren we langzaam terug naar de pre-covidtijden. Al zijn we met minder mensen in de kerk dan vóór covid. We zien steeds meer mensen naar de religieuze lessen en de jeugdbijbellessen komen.
We gaan langzaam de adventstijd in en ook de kerstvoorbereidingen beginnen.
Wij wensen u een gezegende advent en een goede gezondheid.’

Ds. Magda in Chesereu:
‘Ook dit jaar was het erg druk.
Tijdens de advent en Kerstmis zullen we veel programma’s hebben.
Vóór Kerstmis nodigen wij oude mensen uit voor de diaconiedag.
We hebben al een deel van de kerstvoedselpakketten gekocht.
De arme mensen bevinden zich in een heel moeilijke situatie.
Dit jaar waren er meer broodprogramma’s nodig.
Als u kunt helpen, zullen wij heel blij zijn’

Onze hulp is erg belangrijk voor hen! Helpt u mee!
Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer NL 09 RABO 0300 2481 64 van Stichting Christenhulp Oost-Europa.

Hartelijke groet en fijne feestdagen met een grandioos 2024!
Kees Veenstra