Taakgroep Eredienst


Liturgie is van fundamenteel belang voor de kerk. Daarom is er in de Protestantse Gemeente Aalten een Taakgroep Eredienst in het leven geroepen die nadenkt over de muzikale/liturgische vormgeving van de erediensten en daarvoor beleid maakt en randvoorwaarden creëert. In de taakgroep hebben vertegenwoordigers zitting van de gemeenteleden, van de commissie kindernevendienst, van de kinderdienstcommissie, van het college van kerkmusici en van de predikanten.

Contactpersoon: ds. Wim Everts,
telefoon 0543-473250.
mail:  wheverts@lijbrandt.nl