Thema ‘De Zondebok’

Ontmoetingsdag Kerk en Israël

 woensdag 6 maart 2024

Graag nodigen wij u uit voor de regionale Ontmoetingsdag van de werkgroep Kerk en Israël Gelderland Zuid en Oost op woensdag 6 maart 2024 in kerkelijk centrum De Zonnebrink, Zonnebrink 61 te Winterswijk.
Vanaf 10.30 uur staat de koffie/thee klaar en het dagprogramma begint om 11.00 uur.

Hoofdthema van de ochtend is het werk van rabbijn Jonathan Sacks. Wij hebben prof. dr. Marcel Poorthuis, hoogleraar interreligieuze joodse studies, bereid gevonden om ons in te leiden in het werk van Jonathan Sacks. Hij zal het toespitsen op het thema:  De zondebok – een oeroud mechanisme.  Na zijn lezing zal hij met ons in gesprek gaan.

Na een lunch in De Zonnebrink vervolgen wij de dag met een bezoek aan de Synagoge in Winterswijk en een bezoek aan de monumenten ter nagedachtenis aan de omgekomen Joden in de Tweede Wereldoorlog. Mirjam Schwarz en Henk Vis zullen ons in twee groepen rondleiden. Na een uur wisselen we van groep.

Om 15.30 uur sluiten wij de dag af.

De kosten voor deze dag bedragen inclusief koffie/thee en lunch € 27,50, ter plaatse contant te voldoen. Voor wie dit bedrag een bezwaar is, laat ons dit weten en schroom niet om toch te komen.

Aanmelden:

 U kunt zich vóór 1 maart 2024 opgeven bij Dirk Roos, d.rooszet@gmail.com                       

tel. 0488-454066.

Vragen? Bij Fop van Wijk tel. 0543-538567 of ds. Henk Boonen mail h.boonen@kpnmail.nl tel. 0313-414160.

De dag staat open voor alle belangstellenden.

 Met vriendelijke groet,

Namens de Classicale Werkgroep Kerk & Israël Gelderland Zuid en Oost,

  1. Henk Boonen, voorzitter