Toekomst kerk Bredevoort

De PKN Bredevoort heeft op 28 maart 2023 een definitief standpunt ingenomen over de toekomst van de kerk.
Besluit
Nadat er op 5 maart 2023 een goed bezochte gemeentebijeenkomst is gehouden en de ingekomen reacties in de overwegingen zijn betrokken, heeft de kerkenraad een besluit genomen.

Vertrouwen
We gaan de toekomst met een gerust hart tegemoet, omdat we geloven dat Gods werk en de kerk nooit verloren zullen gaan. We weten niet hoe de toekomst eruit zal zien, maar willen niet nalaten om steeds weer te proberen om de boodschap op een goede manier uit te dragen.

Nieuw elan
Nieuw elan is nodig voor een frisse kijk op de toekomst. Uit de bijeenkomst van 5 maart jongstleden, en de gesprekken en correspondentie met/van gemeenteleden, heeft de kerkenraad het besluit genomen om nog extra onderzoek te doen naar de verwachtingen en betrokkenheid van de kerkleden. De kerkenraad beraadt zich nog in welke vorm dat wordt gegoten.

Onderzoek samenwerking
Om met een goed gevoel de toekomst in te gaan, is ook een bredere samenwerking nodig, zo heeft de kerkenraad unaniem besloten. 
We kiezen voor het behoud van een zelfstandige kerk in Bredevoort maar willen, naast de bestaande samenwerking met Katholiek Kontakt Bredevoort, de mogelijkheden voor samenwerking met de PKN-gemeenten in de buurt onderzoeken.
Op initiatief van de classis zal daarom de komende tijd contact worden gelegd met buur-PKN-gemeenten, om te zien of er oriënterende gesprekken plaats kunnen vinden.
                                                                                                                                                                                  
Denk mee
Graag wil de kerkenraad stappen zetten, zodat in de loop van dit jaar duidelijk wordt welke kant het op zal gaan. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hebt u verwachtingen of ideeën voor de toekomst? Schroom dan niet om mee te denken en te reageren.
U kunt de kerkenraadsleden of de dominee hierover gerust aanspreken.

Ook mag u via tel. 06 5313 1832 bellen met de voorzitter van de kerkenraad.
Wij hopen van harte dat u verder met ons mee wilt denken.
 
de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bredevoort.