Toekomst van de kerk in Bredevoort

Alle leden van de Protestantse Gemeente Bredevoort hebben een brief ontvangen van de kerkenraad.

In deze brief geeft de kerkenraad een toelichting op de mogelijkheden die er zijn om de kerk van Bredevoort voldoende toekomstperspectief te bieden voor de komende jaren.

Naar aanleiding van de brief kunt u schriftelijk reageren in de brievenbus van ’t Koppelhuis, Markt 2a, 7126 AZ Bredevoort, via de mail voorzitter@pkn-bredevoort.nl, telefonisch 06-53131832 of persoonlijk bij een van de kerkenraadsleden.

Verder willen wij alle leden van harte uitnodigen op onze gemeentebijeenkomst in ’t Koppelhuis op zondag 5 maart om 11.00 uur, aansluitend aan de kerkdienst. Daar zal de nodige uitleg worden gegeven en is er gelegenheid om in discussie te gaan en mee te denken.

de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bredevoort