JAARPROJECT HULP VER WEG DICHTERBIJ 2019

Sinds 2017 werken we met een jaarproject. We hopen hiermee meer betrokkenheid bij projecten te creëren. Ook dit jaar hebben we weer voor een project van Kerk in Actie gekozen: ‘Handen en voeten geven’ aan boeren op Zuid Sumatra – Indonesië.

Om als boer te leven in Zuid Sumatra is niet eenvoudig. Veel boeren zijn arm en conflicten over land komen veel voor. Yabima leert boeren om voor hun rechten op te komen en hoe ze zo kunnen verbouwen dat hun land gezond blijft en de opbrengst van de gewassen toeneemt.

Sommigen boeren wonen op grond waar de overheid hen graag ziet vertrekken, zodat grote bedrijven zich hier kunnen vestigen. Ze biedt weinig publieke voorzieningen om zo de boeren te ontmoedigen in de regio te blijven. Anderen zijn arm, omdat hun grond te weinig oplevert.

Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid Sumatra, helpt kleine boerengroepen: ze biedt technische ondersteuning bij (ecologische) landbouwmethodieken; ze helpt hen spaar- en kredietgroepen op te zetten, zodat ze kunnen investeren in nieuwe zaden of een karretje waarop ze hun producten kunnen verkopen. Daarnaast is Yabima begonnen met het opzetten van activiteiten voor mensen met verschillende religies en etnische achtergronden. Het aantal conflicten in hun regio is de laatste jaren toegenomen en graag wil Yabima van hun grote netwerk en goede naam gebruikmaken om een tegenbeweging te starten: Zuid Sumatra is een huis voor iedereen.

Zie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/rijstboeren-op-sumatra

Op 3 februari vond de aftrap van het jaarproject plaats. In 2019 wordt nog vier keer voor het jaarproject gecollecteerd. We bevelen deze collectes van harte bij u aan.