Update inloopochtenden gebouw Elim

Naar aanleiding van de oproep waarin gastvrouwen/gastheren werden gezocht voor inloopochtenden in gebouw Elim hebben zich elf gastvrouwen gemeld! Allen dank, dit is boven verwachting.

Hoe nu verder? Al vanaf november 2005 zijn er in de St. Helenakerk inloopochtenden met de naam ‘Over de brug’. Hierover is contact geweest met Wilma de Jong en Gerda van Netten, en dit heeft geleid tot een kennismakings- en informatiebijeenkomst van de ‘Elim gastvrouwen’ en de gastvrouwen van ‘Over de brug’ op donderdag 21 oktober.

In eerste  instantie zou de rooms-katholieke kerk in het voorjaar sluiten, maar om kerkordelijke redenen wordt dit later. 

Uit de bijeenkomst kwam naar voren dat iedereen het belangrijk vindt dat zowel de gasten alsook de gastvrouwen van ‘Over de brug’ zich straks ook in Elim welkom weten en thuis voelen. De intentie is daarom een gezamenlijke start te maken. Hoe dit vorm gaat krijgen en wanneer dit plaats gaat vinden wordt nog nader uitgewerkt. Een overleg hierover is binnenkort gepland. 

U wordt over verdere ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Gerda van Netten, coördinator inloop ‘Over de brug’.

Anneke Wattel en Wilma de Jong, kerkelijk werkers