Van de beleidsgroep

Het is ruim een jaar geleden dat we als beleidsgroep voor het eerst bij elkaar zaten. We hebben veel informatie opgehaald binnen onze kerk. Gesprekken gevoerd met elkaar maar juist ook met anderen. Zo waren we op de startzondag aanwezig om het gesprek aan te gaan naar aanleiding van een aantal stellingen. Ook dit heeft mooie input opgeleverd voor het beleidsplan. Hierbij willen wij iedereen bedanken die ons van input heeft voorzien. Gevraagd en ongevraagd. Samen komen we tot een mooi beleidsplan dat ons allen aanspoort tot positieve actie.

De laatste loodjes

Ondertussen wordt er flink geschreven, geschrapt, aangevuld en alles tot een geheel gemaakt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat er straks een goed conceptbeleidsplan ligt dat door de kerkenraad vastgesteld kan worden. In november verwachten we de eerste conceptversie aan de kerkenraad te overhandigen. Daarna schrijven we weer verder met de eventuele op- of aanmerkingen vanuit de Kerkenraad. Eind dit jaar bieden we dan onze laatste versie aan en is het aan de kerkenraad om deze gewijzigd of ongewijzigd vast te stellen.

Wilt u ons toch nog iets meegeven?

Heb je nog een laatste tip, aanvulling of punt waar we aan moeten denken. Schroom niet en spreek één van ons aan of mail naar beleidsplan@kerkvenster.nl

de beleidscommissie,
Wim Drenth, Wilma Winkelhorst, Femke Klumpenhouwer, Marinke Oolman, Emma Roelofsen, Henk Sluiskes en Rik van Lochem.