Vanuit de diaconie Bredevoort

Van de diaconie Bredevoort

Er zijn in het jaar 2019 wat wisselingen geweest in de activa. Het pand aan de Prinsenstraat met bijbehorende gebouwen en grond is na lang wikken en wegen verkocht. Er was een passende gegadigde en dat heeft de doorslag gegeven om het pand van de hand te doen. Er is besloten om met de opbrengst van de verkoop voorlopig geen nieuwe investering te doen.  We willen ons goed beraden en hebben tijd nodig om een verantwoorde, duurzame en verstandige beslissing te nemen. Hierdoor zijn de resultaten wel gewijzigd ten opzichte van de begroting. De onderhoudskosten zijn een stuk lager, maar door de verkoop zijn er extra kosten ontstaan.

Door reparatie en vervanging van onderdelen van de kerktelefoon zijn de overige kosten van kerkelijke activiteiten hoger uitgevallen.

Tevens is er door afloop van een pachtcontract een nieuwe overeenkomst afgesloten. Deze is omgezet in een nieuw erfpachtcontract. Dit heeft tot gevolg dat bij afsluiten een behoorlijk bedrag ontvangen is (koopsom). Het wordt na overleg met de dienstenorganisatie geboekt als een vooruit ontvangen bijdrage onder de schulden. Jaarlijks wordt er 1/26 (looptijd is 26 jaar) gedeelte van deze vooruit ontvangen bijdrage als pachtopbrengst geboekt.

Bij de baten valt op dat er een lager bedrag aan door te zenden collectes is. Er zijn wel enkele acties geweest, echter is daar geen grote aandacht voor gevraagd.  De diaconie is van mening dat haar acties wel onder de aandacht mogen komen, maar dat de kerkleden niet onnodig veel belast moeten worden. Ze probeert daarin een balans te vinden. We mogen zeer tevreden zijn over de ontvangsten door collectes in de kerk.

Heeft U nog vragen of opmerkingen hierover, kunt u contact opnemen met  voorzitter Romke van der Meer van de diaconie te Bredevoort, of met de administratie.                                               

mailadres: diakonie@pkn-bredevoort.nl.  De administratie is doorgaans op dinsdag- en vrijdagmorgen in het Koppelhuis aanwezig.

 Onlangs zijn de jaarrekening van 2019 en de begroting van 2020 in de kerkenraadsvergadering behandeld. Hieronder volgen de gedetailleerde overzichten: