Vanuit de kerkenraad Bredevoort

 Geregeld zullen we u onder deze noemer op de hoogte brengen van zaken die in de kerkenraad aan de orde zijn geweest.

Vergadering gehouden op 24-09-2019

Verzoek om consideratie

Vanuit de landelijke kerk ontving de kerkenraad een verzoek om consideratie over wijzigingen in de kerkorde aangaande tijdelijke aanstelling en detachering van predikanten. De voorgestelde wijziging behelst het volgende: de termijn die een predikant gedetacheerd mag zijn, verkorten van vier jaar naar twee jaar. Na twee jaar zou de predikant beroepen moeten worden door de gemeente waar hij/zij gedetacheerd is. De kerkenraad vindt het bezwaarlijk dat het wijzigingsvoorstel kerkelijke gemeentes beperkt in hun mogelijkheid om hun financiële of personeelssituatie naar behoefte in te richten of te wijzigen. Ook wordt het hierdoor voor (buur)gemeenten moeilijker om elkaar hierin aan te vullen of te helpen. Verder vraagt de kerkenraad zich af hoe dit wijzigingsvoorstel zich verhoudt tot de nieuwe wet ‘Arbeidsmarkt in Balans’ die op 1 januari 2020 van kracht wordt. (NB: deze wet maakt het weer mogelijk om mensen een langere periode op een tijdelijk contract te laten werken.)

Er zal een consideratie opgesteld worden waarin deze punten aan de orde komen.

Voorbedenbrievenbusje

Een gemeentelid kwam met het idee om in het Stiltecentrum een ‘brievenbusje’ neer te zetten waar mensen verzoeken voor voorbeden in kunnen doen. Op deze manier is het voor iedereen mogelijk om op een discrete manier een dergelijk verzoek te doen. De kerkenraad besluit dat er een busje geplaatst zal worden en dat gemeenteleden in KerkVenster hierover geïnformeerd zullen worden (uiteraard kunnen ook niet-gemeenteleden van het busje gebruikmaken). Voor aanvang van de zondagse viering zal het busje geleegd worden.

App van Scipio

De PG Bredevoort heeft een eigen app, waarop direct berichtjes, informatie en bijvoorbeeld foto’s gedeeld kunnen worden. In de zomervakantie zijn er al verschillende gemeenteleden lid geworden van deze app, maar dit kunnen er nog veel meer worden. Momenteel zijn er al aardig wat foto’s van afgelopen vieringen te bekijken. Binnenkort zal Ada wekelijks een korte gedachte of spreuk delen en ook kunnen er bijvoorbeeld foto’s uit het archief op getoond worden. Gemeenteleden of geïnteresseerden die zich willen aanmelden, kunnen een mailtje sturen naar bas.brezet@hetnet.nl met de mededeling dat ze graag lid willen worden. Ze ontvangen dan een e-mail met een simpele aanmeldinstructie.