Verbondenheid

Verslag van de kleine kerkenraad

Gerard Helmink opent de digitale vergadering van 23 maart jl. met de overdenking ‘Verbondenheid door corona ’ en gaat voor in gebed.

Bevestigings- en afscheidsdienst ambtsdragers
Op zondag 25 april aanstaande zal de bevestigings- en afscheidsdienst van ambtsdragers zijn. Gezien de huidige omstandigheden en de beperkende maatregelen zullen bij deze dienst alleen de toetredende ambtsdragers aanwezig zijn, de aftredende ambtsdragers zijn niet aanwezig. Uiteraard wordt er wel stil gestaan bij de inzet van de aftredende ambtsdragers in de afgelopen jaren. In KerkVenster volgt een publicatie van de namen van de toe- en aftredende ambtsdragers. Daarnaast zal er een afkondiging in de kerk plaats vinden.

Personeel
De beroepingscommissie heeft een advies uitgebracht over het beroepen van een geschikte kandidaat voor een predikant van de Protestantse Gemeente Aalten. Omdat een vergadering van de grote kerkenraad niet mogelijk is, worden de leden van de grote kerkenraad geïnformeerd over dit advies en zal hen worden gevraagd hun akkoord inzake de beroeping digitaal kenbaar te maken. Na het akkoord van de grote kerkenraad zal de gemeente worden geïnformeerd middels een gemeenteavond.
Vanwege de beperkingen zal dit op een soortgelijke digitale wijze plaatsvinden zoals ook de voorgaande gemeenteavond, via KerkBeeld. Meer informatie over het verslag van de beroepingscommissie, de uitnodiging voor de gemeenteavond en het verdere proces volgt via een publicatie in KerkVenster.

Gebouwen
Het ingediende bezwaarschrift inzake de verkoop van de Oosterkerk is door het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen Gelderland beoordeeld en op alle punten ongegrond verklaard.
Afgelopen najaar is de petitie ‘Red de Oude Helenakerk’ in ontvangst genomen. In de vorige editie van KerkVenster is een artikel over de inhoud van de petitie geplaatst.

Overige
Op Witte Donderdag is het precies een jaar geleden dat er geen Avondmaal is gevierd. De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel van de predikanten om bij deze dienst toch het Avondmaal te vieren met de mensen die aanwezig zijn. De mensen thuis kunnen het avondmaal thuis zelf mee vieren.
Marc Aalbers sluit de avond met een gedicht.

Namens de kleine kerkenraad PG Aalten, Annet Somsen