Verpachting bij inschrijving

Het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Bredevoort biedt per 1 februari 2022 bij openbare inschrijving voor 5 jaar en 11 maanden in geliberaliseerde pacht aan (op basis van artikel 7:395 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek):

Twee percelen bouwland, kadastraal bekend gemeente Aalten, sectie P, nummer 324, groot 3.39.70 ha., en nummer 902, groot 0.91.90 ha. Perceel Aalten P 324 is gelegen aan de Bredevoortsestraatweg en perceel Aalten P 902 is gelegen aan de Stationsweg te Bredevoort.

De gunning wordt voorbehouden aan de diaconie.

Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, postbus 675, 3800 AR Amersfoort, tel. 033-4671010 of via e-mail r.radstake@kkgkka.nl.

De inschrijfformulieren moeten op vrijdag 11 februari 2022 zijn ingeleverd bij ons kantoor in Amersfoort. Opening van de enveloppen vindt plaats op dinsdag 14 februari 2022. Daarna krijgen alle inschrijvers schriftelijk bericht.

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor ten dienste van de Protestantse Kerk

PS Foto komt niet overeen met het aangebodene