Verslag van de kleine kerkenraad

Veilig

Gerard Helmink opent de vergadering van 22 maart jl. met de overdenking ‘Ik wil je wat vertellen’ en gaat voor in gebed.

Aanvangstijden kerkdiensten Zuiderkerk
De wisselende aanvangstijden van de diensten in de Zuiderkerk leiden soms tot verwarring. De liturgische c.q. gewone diensten beginnen om 09.30 uur en de regenboogdiensten beginnen om 10.00 uur.

Alcoholvrije avondmaalviering
Besloten is bij de avondmaalviering over te stappen naar alcoholvrije wijn en druivensap, ingaande vanaf de avondmaaldienst van 17 juli 2022. Een publicatie hierover volgt.

Oekraïners in Aalten
Oekraïners kunnen elkaar ontmoeten tijdens o.a. inloopuren in de Zuiderkerk. Momenteel is de ontmoetingsplek vooral een plek waar veel vragen worden gesteld en nog minder om elkaar te ontmoeten. Het vertrouwen moet nog groeien.

Grensoverschrijdend gedrag en veilige gemeente zijn
Gemeenteleden moeten zich veilig voelen bij de kerk en ook ambtsdragers en vrijwilligers moeten zich veilig kunnen voelen om hun werk te kunnen uitvoeren. Al zijn dingen goed bedoeld, toch kunnen zaken als intimiderend overkomen. Hoe kunnen we met z’n allen zorgen voor een sociaal veilige gemeente en dit blijven waarborgen? De komende tijd wordt hier verder over nagedacht en een plan van aanpak uitgewerkt.

Elizabeth van Deventer sluit de vergadering met een gebed.

Namens de kleine kerkenraad Protestantse Gemeente Aalten,
Annet Somsen