Verslag van de kleine kerkenraad PGA

Adem
Gerard Helmink opent de vergadering van 22 februari met de overdenking ‘Adem voor ons leven’ en gaat voor in gebed.

Maatregelen rond corona
Aanstaande zondag wordt aangekondigd dat alle coronamaatregelen in de kerk komen te vervallen behalve het handen schudden en het collecteren. Op 15 maart a.s. beoordeelt het kabinet of de laatste maatregelen in de samenleving m.b.t. corona kunnen vervallen.
Hopelijk kan daarna ook het handenschudden en collecteren weer worden toegelaten.

Beleidsplan
Er wordt hard gewerkt door de commissie aan een nieuw beleidsplan. Momenteel wordt in beeld gebracht hoe commissies, vrijwilligers en betrokkenen bij de kerk, hun rol zien bij de kerk en het geloof en hoe ze dit graag in de toekomst zien. Er is goede hoop dat er eind 2022 een nieuw beleidsplan is.

Parochie van Paulus en Ludger
Op 12 juni 2022 zal de laatste kerkdienst plaatsvinden in de rooms-katholieke kerk, waarna de overdracht plaats vindt van deze kerk. Diverse koren of groepen die nu gebruik maken van een ruimte van de rooms-katholieke kerk kunnen hierna hun onderdak vinden in één van de kerkgebouwen of in Elim. Er is een grote wens om een stilteruimte te creëren waar een mogelijkheid is voor het branden van een kaarsje of lichtje. Samen met vrijwilligers van de katholieke parochie worden de mogelijkheden onderzocht om dit te realiseren.

Als er geen morgendienst is in de Oude Helenakerk of Zuiderkerk zou in deze kerk de katholieke viering van woord en gebed plaats kunnen vinden. Momenteel vindt deze viering één keer per maand plaats.

Overige
Dit jaar hopen weer alle deelnemende geloofsgemeenschappen na de paasdienst op zondagmorgen bijeen te komen op de Markt. Meer informatie hierover volgt.

Grensoverschrijdend gedrag en een veilige gemeente zijn, zijn opnieuw onderwerp van gesprek, ook binnen de PGA. In een volgende vergadering wordt hier verder over gesproken.

Henk Westervelt sluit de vergadering met het gedicht ‘Kleine dingen’.

Namens de kleine kerkenraad PG Aalten,
Annet Somsen