Verslag werkzaamheden Beroepingscommissie

Op 3 juli 2017 hadden we onze eerste vergadering met de leden van de beroepingscommissie. Onze eerste opdracht was het schrijven van de vacaturetekst en profielschets. Toen dit er eenmaal was en de vacature was uitgezet, waren we vol goede moed. Maar gaandeweg bleek onze zoektocht toch wat langer te duren dan in eerste instantie gedacht. We zijn nu dan ook heel blij dat we ds. Folkert de Jong hebben mogen voorstellen. Precies een jaar na onze eerste vergadering vond de gemeenteavond plaats: op 3 juli 2018.

In het jaar hebben we elkaar bijna wekelijks gezien op de maandagavond, om zo bij te praten en te bekijken hoe we verder konden. Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland hebben we een aantal keer een advieslijst ontvangen, met daarop predikanten en proponenten die beroepen kunnen worden. Ook hebben we, zoals al eerder in KerkVenster heeft gestaan, aan een speeddate meegedaan die georganiseerd was door de PKN. We hebben een aantal sollicitaties ontvangen en ook vanuit de gemeente een aantal namen ontvangen. Maar voor het grootste deel zijn we zelf gaan zoeken.

We hebben in het jaar veel predikanten gesproken. De een vond Aalten te dichtbij, de ander vond Aalten te ver weg. Voor de een kwam onze vraag te vroeg, omdat hij/zij nog niet klaar was in zijn/haar huidige gemeente. Voor de ander kwam de vraag te laat, omdat hij/zij inmiddels in gesprek was met een andere gemeente. Daarnaast kwamen we erachter dat er niet veel predikanten zijn die jeugd- en jongerenwerk als hun voornaamste taak willen hebben.
We hebben een aantal gesprekken gevoerd met kandidaten en ook een aantal diensten beluisterd. Maar besloten om de procedure niet voort te zetten, om verschillende redenen.
Eerlijk gezegd zakte ons soms de moed wel in de schoenen. Maar met de nodige humor en de overtuiging dat de juiste persoon op ons pad zou komen, hielden we de moed erin.

Toen Esmee aangaf dat zij in september tijdelijk naar Australië vertrekt, hadden we een deadline te pakken. Want we wilden onze zoektocht natuurlijk het liefst als groep eindigen. En zowaar, dat is gelukt!

 

Na enig speurwerk op het internet kwam de naam van ds. Folkert de Jong naar voren en we besloten om contact op te nemen. Het eerste gesprek was snel gepland en dat was een fijn en goed gesprek. Vervolgens hebben wij een dienst van hem bezocht en beluisterd in zijn huidige gemeente en vond er een vervolggesprek plaats. Ook heeft er nog een gesprek plaatsgevonden tussen Folkert de Jong en onze predikanten en kerkelijk werkers.
Op 29 mei hebben wij bij Folkert aangegeven dat wij de kerkenraad willen adviseren om een beroep op hem uit te brengen. Hierop reageerde hij positief.

 

Folkert de Jong is 33 jaar, getrouwd en heeft een dochtertje van 2. Hij is sinds 2014 predikant in de Gereformeerde Kerk te Andel, dit is zijn eerste gemeente.
Waarom is onze keuze op hem gevallen? Hij is makkelijk en prettig in de omgang, tijdens de gesprekken is de sfeer steeds goed en open. Als spreker is hij prettig om naar te luisteren. Hij heeft een voorkeur voor het jeugd- en jongerenwerk, deze doelgroep ligt hem. En wij denken ook dat hij dit kan. Hij is positief over ons tweesporenbeleid ten aanzien van de diensten.

 

Folkert de Jong wordt beroepen voor 0,8 fte. Deze 0,8 fte zijn als volgt opgebouwd: 0,5 jeugd en jongerenwerk, 0,3 voorgaan in diensten en daarnaast het crisispastoraat.

 

Als beroepingscommissie hopen wij dat Folkert snel zijn plek zal vinden in onze gemeente en wensen hem hierbij Gods zegen toe!

 

Harry, Reinier, Janine, Henri, Gerrit-Hendrik, Esmee, Ellen en Femke