Verwerving landbouwgronden

Het college van diakenen van de protestantse gemeente te Aalten zou graag landbouwgrond in de omgeving van Aalten willen verwerven.

Wellicht heeft u interesse in verkoop van grond aan bovengenoemd college. Deze grond zou u na verkoop kunnen pachten in de vorm van een erfpachtovereenkomst. Misschien zijn er ook gronden waarvoor de bank geen financiering wil verstrekken die met bovenstaande constructie toch kunnen worden verworven.

Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met de heer ing. L. ten Hooven van het Kantoor der Kerkelijke Goederen via tel. 06-51341200