Visiegroep voor toekomstig beleidsplan Aalten stelt zich voor

Toen we zondag 31 oktober deze luchtfoto maakten, werden we gespot door een buurtbewoner en op Facebook werd de vraag gesteld, wat doen ze, wie zijn dat?
De schrijfster zei: ‘Ik bun neet nieuwsgiereg, maor wil wal alles wetten!’ En dat is fijn, want wij willen ook graag alles weten. Weten waarom we dingen doen als kerk, zoals we ze doen. We willen weten wat er goed gaat, wat er anders moet, waar we dingen moeten herzien. We willen graag een visieplan schrijven met jullie, want samen zijn we kerk en binnen onze kerk wordt er zoveel gedaan, dat we elkaar soms een beetje zijn kwijtgeraakt en niet meer weten van elkaar wat we doen.
Als visiegroep komen we vanuit verschillende kanten (wegen), maar we willen samen naar dat ene, samen verbonden zijn! Vandaar dus dat we op een kruispunt staan met onze handen bijna bij elkaar, want er is nog wel wat werk te verzetten voordat we elkaar vast kunnen pakken. Zullen we ons even voorstellen?

Marinke Oolman

Toen Folkert mij benaderde moest ik even nadenken. Kan ik dat, wil ik dat? Ik was net gestopt met o.a. de startzondagcommissie. Maar ik geloof dat God mij richting geeft, want straks woon ik, hoe bijzonder, tussen mijn startzondagmaatjes . Misschien is de PGA  dus toch wel mijn thuis. Deel van een kerkfamilie uitmaken betekent voor mij, dat ik actief meewerk en/of denk. Zo zit ik dus weer samen aan tafel.

Emma Roelofsen

‘Als betrokken lid van de PGA vind ik het leuk om mee te mogen denken over hoe we kerk willen zijn anno 2021.
Hoe gaan we om met de tradities waaruit we voortkomen?
Waar willen we voor staan?
Wat willen we uitdragen naar elkaar en naar buiten toe?’

Femke Navis

‘Graag denk ik mee in hoe wij het ‘samen kerk zijn’ verder kunnen invullen maar ook uitdragen. De jeugd zal hierin zeker mijn aandacht hebben, vanuit mijn rol als jeugdouderling.’ 

Wilma Winkelhorst

‘Een toekomst waarin onze kerk in Aalten een goede rol blijft spelen vind ik belangrijk. Voor mijzelf, voor de toekomstige generaties en voor alle mensen in onze omgeving. Daarom wil ik graag meedenken over hoe dit zou kunnen.’

Wim Drenth

‘Vanuit de diaconie wil ik bijdragen aan een kerk die present wil zijn in de samenleving. Waar mensen delen van wat ons is geschonken en waar we inspiratie halen uit wat we kunnen doen voor een ander. Zo kan de kerk als gist zijn, dat lucht en leven geeft aan de samenleving.’

Rik van Lochem

‘Als betrokken lid van onze gemeente draag ik graag mijn steentje bij. Elkaar accepteren en respecteren is een groot goed binnen onze kerk. Een beleidsplan waarin staat wat we samen willen zijn, kan ons inspireren om het juiste voor elkaar te doen. Dit als kerk samen en gezamenlijk als kerk. Mooi dat ik daar actief aan mee mag doen.’

Henk Sluiskes

‘Als je gevraagd wordt, wil je meedenken over de richting die de PG Aalten wil opgaan. Dan is mijn eerste reactie: Nee, eigenlijk liever niet, ik vind zoals het nu gaat in grote lijnen prima. Maar toch zal er een lijn uitgezet moeten worden zodat verschillende groepen binnen de PGA een houvast hebben. Zo kunnen we zorgen dat we een bloeiende, stabiele gemeente vormen in een veranderende tijd.’

Folkert de Jong

Kiek maor.’ ‘Dat waren de woorden waarmee ik aan de slag kon in Aalten. Dat gaf ruimte om wat te proberen, maar na een paar jaar is het mij duidelijk dat er ook kaders nodig zijn. Hoe willen we gemeente van Christus zijn? Wat is nu eigenlijk onze boodschap? Hoe willen we dat vormgeven? We hebben al inspirerende avonden gehad. Hoopvol en realistisch.’

Wilt u reageren? Stuur een mail naar beleidsplan@kerkvenster.nl