Voedselbank Lichtenvoorde

Diaconie PG Bredevoort bezocht de Voedselbank Lichtenvoorde.

Regelmatig zijn de voedselbanken in het nieuws, omdat de voedseltekorten oplopen en het aantal afnemers groeit. Om dit eens na te trekken voor onze regio, toog diaken Romke van der Meer, naar de voedselbank in Lichtenvoorde, het distributiepunt voor de Oost-Achterhoek. Ook hier ontstaan tekorten aan goederen, omdat het aantal gezinnen, dat gebruik maakt van de voedselbank, wekelijks met 25 toeneemt. Vanuit de gemeente Aalten, maken wekelijks 41 gezinnen gebruik van de voedselbank en ook dit aantal is stijgende. Ook is er de behoefte om een kerstpakket voor alle gezinnen samen te stellen en de diaconie van PG Bredevoort, wil € 2000 hiervoor beschikbaar stellen.

Daarom toog Romke van der Meer, samen met vrijwilligster Manita van der Berg van de voedselbank, naar de  Spar Bredevoort, om aldaar een voorbeeld-kerstpakket samen te stellen, dat in december gedistribueerd kan worden.

Het is moeilijk voor de diaconie om de lokale minima te vinden en te ondersteunen, maar via de voedselbank lukt dit uitstekend!