Volgersoverzicht Kerkbeeld PG Aalten

Het is geen verrassing dat het volgen van kerkdiensten via KerkBeeld sinds de corona uitbraak zeer populair is. Waren er in het eerste jaar (2020) grote uitschieters tot wel 2000 online-volgers per zondag, in het tweede jaar zakte dat naar iets beneden de 1000 online-volgers per zondag. Nu iedereen de kerkdiensten weer mag bezoeken is het gemiddelde gedaald naar 635 online-volgers per zondag.

Er is geen cijfer bekend met hoeveel personen bij elke aansluiting gekeken wordt. Bij een eerdere kleine telling in 2020 kwamen we uit op 1.5 persoon per aansluiting maar dat is geen representatief getal. Wel kunnen we vaststellen dat er naast de wekelijkse online-volgers die de diensten live meemaken, waarvan de inschatting is dat dit gemiddeld minimaal 350 online-volgers zijn over twee diensten per week. Daarbij opgeteld circa 250 kerktelefoonaansluitingen, waarvan een gedeelte ook via KerkBeeld kijkt, komen we uit op circa:

Vaste online-volgers kerkdienst per zondag gemiddeld 350                 

635 online-volgers via KerkBeeld x 1.5=  953       
250 kerkradio volgers 75% x1.3=           244                                  

Totaal aantal online-volgers per zondag (globaal) circa 1547

Nu zitten daar een aantal dubbele volgers tussen. Er zijn gemeenteleden en andere geïnteresseerden die bijvoorbeeld eerst de dienst uit de Oude Helenakerk bekijken of beluisteren en vervolgens later de dienst in de Zuiderkerk bekijken. Ook weten we dat er kijkers zijn van buiten onze PG Aalten, dat aantal is niet bekend en kunnen we ook niet traceren.

Al met al kunnen we misschien vaststellen dat het geen rampzalige cijfers zijn, wat menigeen wel eens denkt, met name van buiten onze kerkelijke gemeenschap. Het is alleen anders geworden, beter? Dat laatste weten we niet maar dat Het Woord nog elke zondag bij minimaal 1547 gemeenteleden komt of andere belangstellenden is om blij van te worden in deze tijd, of denkt u daar anders over?                          Als u wilt reageren op dit overzicht zien we uw reactie graag tegemoet., mail ons dan naar redactie@kerkvenster.nl

Overzicht online-volgersaantallen vanaf zondag 14 augustus t.e.m. zondag 30 oktober 2022.

                                                 Oude Helenakerk     Zuiderkerk

                                            Live    Achteraf            Live     Achteraf      Totaal                  

Zondag 14 augustus             320          218              193    220              951

Zondag  21 augustus            326          249                                             575

Zondag 28 augustus             331          173               131     102             737

Zondag 4 september            309           186               94     132             721

Zondag 11 september          306           172               116      91              685

Zondag 25 september          Startzondag Zuid    441     360              801

Zondag 2 oktober                 359          172                                             531

Zondag 9 oktober                 338          187                 77     133            735

Zondag 16 oktober               359           168                                            527

Zondag 23 oktober               348           167                 59      87            661

Evensong 23 okt.                49              148                                              197

Zondag 30 oktober               350           152                                             502      

Gemiddeld per dienst           309           181               157     161            635