Voorbedeboek

Zowel collega Wilma de Jong als ik ontvingen van een gemeentelid de vraag of het mogelijk is  een gebedenboek te gebruiken in onze diensten. Deze vraag hebben we besproken in het werkoverleg van de pastores (Elim-overleg) en in de kleine kerkenraad.

Vanaf Pinksteren zal er in de Oude Helenakerk en in de Zuiderkerk een voorbedeboek liggen vanaf een half uur voor aanvang van de dienst. U/jij kunt hierin zaken opschrijven die uw/jouw hart raken, dingen waar u/jij voorbede voor wilt vragen. Het vriendelijke verzoek daarbij is wel om hier geen namen te vermelden van personen, dit o.a. vanwege de privacy. De gebedspunten uit het voorbedeboek zullen dan tijdens de dienst worden genoemd in het gebed.

Het voorbedeboek ligt in de Oude Helenakerk vlak bij de deur aan de Marktzijde en in de Zuiderkerk op een tafel bij de ingang van de kerk.

We hopen dat meerdere mensen gebruikmaken van deze mogelijkheid.

 

  1. Elizabeth van Deventer

ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com

tel. 06 1085 5041