Voorlopige opbrengst Kerkbalans PGA

In januari werd de Actie Kerkbalans 2021 gehouden, na inlevering van de enveloppen in februari zijn de toezeggingen voor het jaar 2021 geteld. Op dit moment is dat totaal € 596.222. In 2020 was dat € 622.500. Wat nu opvalt is dat het bedrag van de toezegging gemiddeld hoger ligt dan in 2020. Dit ligt nu op € 218,50 per gevend kerklid, in 2020 was dit € 212,00.
Er zijn nog kerkleden die hun toezegging niet hebben gedaan, wij verwachten nog tussen de 100 tot 150 toezeggingen zodat het bedrag nog kan toenemen.

Van de toezeggingen komt jaarlijks ongeveer € 15.000 niet binnen door overlijden, verhuizen etc. In de begroting was een bedrag van € 584.490 opgenomen (2020: € 617.000). Met de nog te ontvangen enveloppen is het bedrag dat in de begroting is opgenomen, gehaald.

Wij zijn dan ook blij dat dit jaar het bedrag dat begroot werd weer is gehaald. Dit kan niet zonder de vele collectanten die wij hiervoor nodig hebben, hartelijk dank hiervoor.
De digitale toezeggingen nemen gestaag toe. Waren het in 2018 110 digitale toezeggingen. Nu liggen de digitale toezeggingen rond de 420 kerkleden, iets meer dan 15% van het totaal. Het streven is op dit de komende jaren verder te verhogen richting de 50%. Voordeel van digitaal geven is dat er geen collectant nodig is en het verwerken van de toezegging minder werk vergt.

Jaarlijks zijn er collectanten die afhaken, vaak vanwege hun leeftijd. Heeft u tijd om enveloppen weg te brengen en op te halen voor Kerkbalans of diaconale rondgang dan kunt u dit doorgeven bij het kerkelijk bureau.

Namens het college van kerkrentmeesters, René Veerbeek