Wat doet het Beraad van kerken

Aan mij is gevraagd door KerkVenster om wat informatie te geven over het Beraad van Kerken. Dat doe ik graag.

Het is goed om eerst een stap terug te doen in het verleden. Al meer dan vijftig jaar geleden ontstond in Aalten-Bredevoort een oecumenische samenwerking tussen de Rooms Katholieke parochies en de Protestantse kerken in beide plaatsen. De installatie van deze Raad van Kerken is in 1969.

In al die jaren zijn er tal van activiteiten geweest. Na 2000 werd het enthousiasme minder en werd het ook steeds moeilijker om vacatures te vervullen. Ook Bredevoort haakte helaas af, zodat alleen de Rooms Katholieke Parochie in Aalten en de Protestantse Gemeente Aalten probeerden de contacten te blijven onderhouden, en, ook al was het enthousiasme gedaald, activiteiten te organiseren.

Vanaf 2014 vindt er een grote verandering plaats. De naam Raad van Kerken verandert in Beraad van kerken, en drie andere geloofsgemeenschappen in Aalten treden toe. Het zijn de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Euregio Christengemeente  en ‘De Meiberg’.

Samen met de Rooms Katholieke Parochie en de Protestantse Gemeente Aalten zijn er nu vijf geloofsgemeenschappen die proberen bruggen te bouwen naar elkaar toe. Wij komen nu al acht jaar vier keer per jaar bij elkaar om met elkaar mee te leven en elkaar bij te praten over het wel en wee van onze geloofsgemeenschappen. De open wijze waarop dit gebeurt, is hartverwarmend. Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen de geloofsgemeenschappen, maar daar wordt op een respectvolle manier mee omgegaan. Fijn is het dat we ook samen activiteiten organiseren. Het met elkaar Pasen vieren op de Markt is elke keer weer een verheugend en indrukwekkend gebeuren. Ook in januari organiseren we altijd een bijeenkomst in het kader van de week voor de eenheid van christenen. Hoe langer we samenkomen, hoe meer het vertrouwen groeit met respect voor de onderlinge verschillen.

Sinds 1996 is Gerda van Netten lid geweest van de Raad van Kerken en later van het Beraad van kerken. Afgelopen zomer heeft zij afscheid genomen, na 26 jaar zich met hart en ziel voor de oecumene te hebben ingezet. Wij zijn Gerda hier zeer dankbaar voor. Wij missen haar maar gunnen haar van harte de tijd die vrijkomt voor andere dingen. Helaas is het nog niet gelukt om voor haar een vervanger te vinden in de Rooms Katholieke Parochie. Wij hopen dat dit toch nog gaat lukken omdat het bijzonder jammer zou zijn dat juist de Rooms Katholieke Parochie, die aan de wieg heeft gestaan van de Oecumene in Aalten, in het nieuwe verband niet meer vertegenwoordigt zal zijn. Uiteraard is er alle begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin de Rooms Katholieke Parochie zich bevindt door de enorme krimp en het moeten loslaten van hun geliefde kerkgebouw. We zijn blij met de fijne samenwerking die er is ontstaan met onze gemeente, nu zij gebruikmaken van de Oude Helenakerk.

Wij hopen dat wij in de toekomst weer compleet zullen zijn en als Beraad van kerken in Aalten kunnen bijdragen aan een groeiend besef dat wij samen dezelfde Heer mogen volgen en dienen.

 

Hendrik Jan Zeldenrijk