Wat is Kerkbalans?

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de protestantse kerk, de rooms-katholieke kerk,  de oudkatholieke kerk van Nederland en sinds 2018, de evangelische broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en diaconale en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk

Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook in mooie tijden.

Voor alle mensen die zich met de gemeente verbonden voelen en vrijwillig de handen uit de mouwen steken.

Voor de ambtsdragers, vrijwilligers en de voorgangers, die alleen hun werk kunnen doen als ze (financieel)gesteund worden door een kerkgemeenschap.

Samen vormen we een prachtige gemeente. Het geven meer dan waard.

Als u aan de kerk geeft, geeft u aan elkaar.

Uw bijdrage wordt niet alleen besteed aan de St. Joriskerk en ’t Koppelhuis maar ook ingezet om samen een gemeenschap te bouwen en te behouden, om God en elkaar te ontmoeten.

Geef voor de kerk van morgen

U ziet hier een  overzicht van de inkomsten en uitgaven 2020 en de begroting voor 2022. 

Een begroting waarbij inkomsten en uitgaven niet in balans zijn.

Een gevolg van teruglopende inkomsten en gelijkblijvende of stijgende uitgaven.

Kerk-zijn kost geld en daar zijn we samen verantwoordelijk voor.

We zullen dan ook keuzes moeten maken hoe we in de toekomst kerk kunnen zijn en blijven.

In 2022 maken we een nieuw plan hoe we onze hechte kerkgemeenschap van Bredevoort vorm kunnen blijven geven.

Wie besteden de opbrengst van de Actie Kerkbalans
De ambtsdragers, dat zijn de ouderlingen, de diakenen en de kerkrentmeesters, zijn de mensen die samen met de voorgangers en een grote groep vrijwilligers handen en voeten geven aan het werk dat er in beide gemeentes wordt verzet.

Het werk dat zij doen komt grotendeels, direct en indirect,  ten goede aan de mensen die lid zijn van onze beide kerkgemeenschappen, maar ook aan mensen daar buiten.

Behalve de voorgangers, organisten en enkele vaste medewerkers doet al die andere medewerkers hun werk vrijwillig en belangeloos, maar om het werk te kunnen doen, hebben ze wel geld nodig.

Geef voor de kerk van morgen!
Wilt u voor kerkbalans uw bijdrage overmaken? Dan kan dat met onderstaande link:
https://site.skgcollect.nl/140/pagina/2341/kerkbalans-pg-aalten.html