We reiken onze buren de helpende hand

We openen onze deuren voor de RK Parochie
Beste gemeenteleden,
Zoals u wellicht al eerder heeft gelezen, hadden wij onze buren van de r.-k. parochie al de helpende hand toegestoken, om met hen mee te denken en te werken aan de oplossingen voor de problemen, die zouden ontstaan na het sluiten van de Sint Helenakerk aan de Dijkstraat.
Op 12 juni jl. is de Sint Helenakerk aan de kerkelijke eredienst onttrokken en zeer binnenkort zal ook de overdracht van de kerk en de pastorie aan de nieuwe eigenaren plaatsvinden.
Een bijzonder en emotioneel moment voor de geloofsgemeenschap. De deuren worden gesloten, een einde van een tijdperk, geen kerk meer, maar ook geen ontmoetingsplaats meer. De vraag werd dan ook gesteld hoe we nu verdergaan en waar kunnen we elkaar in Aalten nog ontmoeten.
De r.-k. geloofsgemeenschap Sint Helena in Aalten was als het ware ontheemd.
Ze waren opzoek naar een ‘nieuw thuis’, een plek voor allerlei samenkomsten in het eigen dorp, hoe gering in aantal ook, een pleisterplaats waar het leven van alle dag samenkomt en weer uitgaat.
In het afgelopen half jaar hebben wij verschillende malen met elkaar vergaderd en overlegd.
Hoe kunnen wij elkaar hierin helpen en ondersteunen?
Dit overleg vond plaats in goede harmonie, waarbij er meer dan voldoende ruimte was voor
het stellen van vragen, het zoeken naar oplossingen, respect voor elkaars gevoelens en meningen, de verschillen, maar zeker ook de vele overeenkomsten die wij hebben als geloofsgemeenschappen.
We zijn dan ook blij dat wij voor al die vraagstukken een passende oplossing konden bieden.
Zo geven wij bijvoorbeeld onderdak aan het koor, de verschillende commissies, hun secretariaat en administratie.
Daarnaast hebben wij hun ook de mogelijkheid gegeven om een aantal gebeds- of zangdiensten te organiseren in de Oude Helena kerk.
Ook behoren uitvaarten in deze kerk tot de mogelijkheden.
De r.-k. parochie was dankbaar voor ons aanbod en na goed overleg hebben wij de verschillende groepen allemaal een plek kunnen geven in zowel de Oude Helenakerk, Elim, de Zuiderkerk en Ludgerstraat 69.

Ook was er de vraag om een stilteruimte in de Oude Helenakerk.
Een ruimte die overdag vrij toegankelijk is en waar men ook een kaars zou kunnen aansteken.
Die vraag leefde ook al langer bij onze gemeente, vandaar dat hiervoor een aparte commissie is samengesteld om te kijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn.
Dit is ook besproken in de kerkenraad en deze heeft toestemming gegeven om onder de toren van de Oude Helenakerk een stilteruimte in te richten. Dit is verder al uitgewerkt en binnenkort zal deze ruimte worden ingericht.

Daarnaast was er ook nog een klein aantal kunstvoorwerpen met een bijzondere betekenis, waarbij aan ons werd gevraagd of deze nog een plek kunnen krijgen in de Oude Helenakerk, of Elim.
Al deze voorwerpen zijn samengevoegd in een catalogus, deze is ook op de kerkenraad besproken.
Gezamenlijk hebben wij ervoor gekozen om deze een plaats te geven in één van onze gebouwen.

Hieronder vindt u een uitleg en samenvatting van deze voorwerpen en waar deze worden geplaatst.

De Godslamp
In deze Godslamp brandt het eeuwige licht als teken dat het licht alle kwaad overwint.
Deze zal worden geplaatst in de stilteruimte onder de toren.

Zesarmige kroonluchter
Deze kroonluchters zijn begin van de 19e eeuw geschonken door de fabrieksarbeiders van de firma Driessen aan de r.-k. parochie. Het zijn er twee. Eén kroonluchter heeft al een plek gevonden in het Helenahuis, de andere zal een plek krijgen in de Oude Helenakerk.

Traditioneel icoon Maria
Deze is in smeedwerk vervat met mogelijkheden voor het ontsteken van waxinelichtjes. De icoon is gemaakt van glas-in-lood en geplaatst op een lichtbak in een smeedijzeren lijst en zal een
plaats krijgen in de stilteruimte onder de toren.

Eikenhouten reliëf waarin een spitsboog op twee zuiltjes
Onder de boog de Heilige Keizerin Helena, staande, met in haar rechterhand het kruis en in haar linkerhand een kelk. Dit eikenhouten snijwerk is gemaakt rond 1885 en geschonken door een r.-k. parochie uit Valkenburg.
Dit houtsnijwerk zal een plek krijgen in Elim. (in overleg met de kunstcommissie)

Helenabeeld op een kleine sokkel
Sinds 1952 heeft dit beeld buiten bij de r-k Sint Helenakerk gestaan.
Dat was het jaar dat de nieuwe kerk (na het bombardement op 28 jan. 1945) in gebruik werd genomen. Dit beeld zal geplaatst worden in de tuin van de Oude Helenakerk, links naast de ingang.

Quiltwerk in de vorm van een hart
Dit doek zal een plek krijgen in de grote zaal van Elim (in overleg met de kunstcommissie).
Op dit moment zijn we druk bezig met alle voorbereidingen om dit verder vorm te geven.
Alle kunstwerken zullen in de periode na 12 juni een plek krijgen in onze gebouwen.
Ook de stilteruimte zal op korte termijn zijn vorm krijgen
Zover het er nu naar uitziet zal het stenen beeld van Helena op zaterdag 18 juni in de vroege ochtend worden verhuisd van haar vertrouwde plek aan de Dijkstraat naar haar nieuwe plek aan de Landstraat. De burgerlijke gemeente Aalten heeft al aangegeven dat dit beeld ook in de toekomst zal worden verlicht met een extra schijnwerper en zo ook zal worden opgenomen in het lichtplan van de Oude Helenakerk.

Op zondagmorgen 3 juli zal er een gezamenlijke welkomstdienst worden gehouden, waarbij wij de parochianen van de r.-k parochie van harte welkom heten.
Na de dienst kunnen we gezamenlijk een kop koffie of theedrinken in Elim.
Ik nodig u hierbij van harte uit, wellicht is dat een mooi moment om kennis met elkaar te maken.
Of zoals wij dat zeggen ‘buurte’ te maken.

‘Onze verschillen mogen geen excuus meer zijn. We kunnen nu al samen op weg, geleid door de Heilige Geest: we kunnen samen bidden, evangeliseren en samenwerken. Dat is de belangrijkste weg waartoe we geroepen zijn. En die weg heeft een duidelijk doel: dat van de eenheid.
Laten we kijken wat we concreet samen kunnen doen, in plaats van ontmoedigd te raken door wat we samen niet kunnen doen’.
(Paus Franciscus op 21 juni 2018 bij zijn bezoek aan de Wereldraad van Kerken in Genève).

namens de kerkenraad

Gerard Helmink,
voorzitter PG Aalten