Wederom geen Adventsmarkt

Beste mensen, met pijn in ons hart heeft het dagelijks bestuur van het Restauratiefonds moeten besluiten de Adventsmarkt én kunstexpositie dit jaar wederom te annuleren.
Dit i.v.m. de huidige coronasituatie, wij willen de bezoekers én vrijwilligers niet (extra) blootstellen aan de coronarisico’s.

Een enorme teleurstelling voor ons én de vrijwilligers die (soms al heel veel voorbereidingen hebben getroffen en) zich verheugd hadden op het evenement.
Er is geen inzameling van kerstgroen/bakjes dit jaar.
Gebruikte boeken (geen encyclopedieën) in goede staat kunt u inleveren op Lage Veld 30. Wij hopen volgend jaar (mogelijk met een voorjaarsmarkt ?) en /of Adventsmarkt weer present te zijn en op onze trouwe vrijwilligers te mogen rekenen.

Het geplande optreden van het Enschedees Byzantijns Kozakken Koor op zondagmiddag 19 dec. ’s middags om 15.00 u. is ook nog onzeker onder de huidige omstandigheden.
Hopelijk kan dit met qr-controle / mondkapjes / 75% bezetting doorgaan.
U kunt hiervoor wel kaarten reserveren via: Siny Veneberg, tel. 0543- 471203 of Ina v.d. Put, tel. 0543- 476171.
Kaarten in voorverkoop: € 12,50, aan de kassa € 15,00.

Houdt onze website restauratiefondsaalten.nl en Facebook in de gaten of informeer via srfharm@hotmail.com voor het laatste nieuws.

Wilt u ons steunen via een donatie, gift of legaat? NL84RABO 0 380 21 28 38 t.n.v. Stichting Restauratiefonds.

bestuur St. Restauratiefonds Oude Helenakerk